ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Zamestnávateľ: Základná škola

Palešovo námestie 9

053 04  Spišské Podhradie

Kontakt: Ing. Eva Grigerová, riaditeľka školy
Telefón: 053 4541 172
E-mail:
direktor@zspalnam.sk
Počet voľných prac. miest: 1
Pracovná pozícia:
špeciálny pedagóg
Úväzok: 100%
Prac. pomer na dobu: určitú – 36 mesiacov
Termín výberového konania: 21.8.2019 o 10:00
Termín na podanie žiadosti:
do 15.8.2019 na adresu
 

Základná škola

Palešovo námestie 9

053 04  Spišské Podhradie

„VÝBEROVÉ KONANIE – ŠPECIÁLNY PEDAGÓG“

 

Podmienky VK: Žiadosti po 15.8.2019 nebudú akceptované, rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady: