Vitajte na stránke ZŠ na Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí

Predchádzajúci obrázok Nasledujúci obrázok Pokračovať v slideshow Zastaviť slideshow
 
 
Myšlienka na tento týždeň

Múdri ľudia sa uia na chabách iných.
Hlupáci sa učia na tých vlastných.

H. G. BOHN

 
Škola sa nachádza v starom historickom objekte pozostávajúcom z dvoch meštiansdkych domov. V 70-tych rokoch boli k týmto objektom dostavané nové priestory telocvične a učební. V objekte školy boli ukončené rozsiahle adaptačné a rekonštrukčné práce, vďaka ktorým sa výrazne skvalitnili podmienky pre výchovnovzdelávací proces. I. stupeň je v samostatnom objekte s kompletným vybavením. Na II. stupni pribudli odborné učebne, chodníky po obvode dvora, obnovila sa fasáda školy, pedagógovia pracujú v obnovených,  zväčšených priestoroch.