Vitajte na stránke ZŠ na Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí

Predchádzajúci obrázok Nasledujúci obrázok Pokračovať v slideshow Zastaviť slideshow
 
 
Myšlienka na tento týždeň

Ten, kto dlho zvažuje každý krok,
strávi vačšinu života na jednej nohe.

ČÍNSKE PRÍSLOVIE

 
Škola sa nachádza v starom historickom objekte pozostávajúcom z dvoch meštianskych domov. V 70-tych rokoch boli k týmto objektom dostavané nové priestory telocvične a učební. V objekte školy boli ukončené rozsiahle adaptačné a rekonštrukčné práce, vďaka ktorým sa výrazne skvalitnili podmienky pre výchovnovzdelávací proces. I. stupeň je v samostatnom objekte s kompletným vybavením. Na II. stupni pribudli odborné učebne, chodníky po obvode dvora, obnovila sa fasáda školy, pedagógovia pracujú v obnovených, zväčšených priestoroch.