Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Život a dielo Dr. Jozefa Špirka

Život a dielo Dr. Jozefa Špirka

Ilustračné fotoMnohokrát sa na nás z médií valí záplava informácií o tzv. celebritách a osobnostiach. Zamysleli ste sa nad tým, či sú všetci označovaní ľudia naozaj osobnosťami, ktoré niečo dokázali, či urobili niečo pre slovenský národ? Merateľnosťou pomenovania celebrity nie je výstredné, čo najdrahšie oblečenie či škandály, ktorými sú opradené, ale osobnosť robí predovšetkým to, čo po sebe zanechá pre blaho nás všetkých.
Je záslužné, že Komisia pre kultúru, historické a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti pri MZ v Spišskom Podhradí oprášila jednu takúto osobnosť. Doc. ThDr. Jozef Špirko, katolícky kňaz, zakladateľ moderných cirkevných dejín, rodák zo Spišského Podhradia. Priznám sa, že ani ja, ktorá nie som obyvateľkou Spišského Podhradia, som netušila, akou osobnosťou Dr. Jozef Špirko bol.
Dr. Jozef Špirko sa narodil 2. apríla 1896 na Rybníčku v Spišskom Podhradí. Jedným z jeho pôsobísk po skončení teologických štúdií bola Spišská Kapitula, kde vyučoval kánonické právo a cirkevné dejiny. Počas svojho života okúsil rôzne príkoria a poníženia, čo nezlomilo jeho charakter a šľachetné srdce. Ako vedec a historik vytvoril bohaté dielo, ktoré ho zapísalo do pamäti slovenského národa. Zomrel 30. októbra 1954 a je pochovaný vo Fričovciach, kde pôsobil od roku 1952 ako správca farnosti.
29. októbra 2014 sa žiaci 2. stupňa oboch ZŠ v Spišskom Podhradí zúčastnili na slávnostnej akadémii venovanej 60. výročiu úmrtia Dr. Jozefa Špirka. Akadémia sa konala v rímskokatolíckom kostole v Spišskom Podhradí. Bohaté informácie o osobnosti Dr. Špirka priblížil prítomným HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Všetky spomínané informácie si mohli zúčastnení pozrieť na plátne zo sprievodnej prezentácie. Prednáška bola pretkaná prednesom básní slovenského básnika Rudolfa Dilonga viažucich sa k Spišskej Kapitule.
Krásu odborného a umeleckého slova spestrili lyrické národné slovenské  piesne speváckeho zboru Villa Saxorum zo ZŠ na Školskej ulici v Spišskom Podhradí pod vedením PaedDr. Marty Lackovej. Prostredie rímskokatolíckeho kostola umocnilo zážitok, ktorý toto podujatie zúčastneným prinieslo.
Naše poďakovanie patrí Dr. Hromjákovi a všetkým, ktorí túto slávnostnú akadémiu pripravili a zaslúžili sa o to, aby sme nezabudli na ľudí, čo tvorili slovenskú históriu a aby sme boli hrdí na osobnosti, ktoré Slovákov preslávili. A najmä, aby sme ako lokálpatrioti boli hrdí na svojich rodákov.
Mgr. Mária Farkašová
ZŠ na Palešovom námestí
Spišské Podhradie
Aktualizované: 23.02.2018 11:10
<< Október 2017 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 15:30 učebňa CJ Zasadnutie Rady školy Predsedkyňa RŠ Mgr. Ľudmila Jacková Žakovce Drogy - postrach v našom živote - blokové vyučovanie VIII.A,B - návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza Žakovce TU 4 5 2.-3. h I.A Už som prvák - budovanie triedneho spoločenstva SCSPP Spišský Hrhov 6 7 8
9 10 15:30 Učebňa V.A Plenárna rodičovská schôdza Predseda Rodičovskej rady Ing. Tatiana Kamenická 2.-3. h V.A Ako sa správne učiť - stretnutie V.A so sociálnym pedagógom 4.-5. h VI.A Šikanovanie - stretnutie VI.A so sociálnym pedagógom 11 12 2.-4. h IV.A,B Správame sa bezpečne - stretnutie IV.A,B so sociálnym pedagógom 13 14 15
16 17 17. až 18.10.2017 Budova I. st. Dedko, babka, poď sa so mnou hrať- žiaci a ich starí rodičia Vedúca MZ Mgr. Martina Toporcerová 18 2.-3. h II.A Čo sa smie a čo nie - stretnutie II.A so sociálnym pedagógom 17. až 18.10.2017 Budova I. st. Dedko, babka, poď sa so mnou hrať- žiaci a ich starí rodičia Vedúca MZ Mgr. Martina Toporcerová 19 20 21 22
23 24 25 26 27Levoča Metodický deň učiteľov ZŠ ŠÚ Levoča riaditeľské voľno pre žiakov ŠÚ Levoča 28 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017 29 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017
30 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017 31 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

10204
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011