DEŇ ZEME 2015

Iluustračné foto

    „Memento homo! Pamätaj človeče!
    Planéta – Zem naša, zrnko vo vesmíre.
    Jediná, čo tep života nesie.
    Prežije? Žiť bude?ˮ
 
Planéta Zem je náš spoločný domov. Človek je súčasťou prírody. Najskôr v nej žil a podriaďoval sa jej zákonom. Postupne začal od prírody brať a spôsobil jej znečisťovanie. Našťastie sú aj takí ľudia, ktorí si uvedomujú, že ak ľudstvo chce prežiť, musí prírodu chrániť. Dôležitým medzníkom v ochrane prírody na Slovensku bolo vydanie Zákona Národnej rady Slovenskej republiky O ochrane prírody a krajiny v roku 1994. V zmysle toho zákona štát chráni prírodu ako celok. Prírodu však zachránime všetci citlivým prístupom k nej.
Ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia vznikol Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch poskytovaných Zemou. Aby sme jej poklady uchovali aj pre budúce generácie, musíme ju chrániť.
Ochrana životného prostredia nie je ľahostajná ani žiakom ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí. Pravidelne sa zapájajú v rámci Dňa Zeme do akcie Vyčistime si Spišské Podhradie. V piatok 24. apríla 2015 sa z brány školy rozpŕchli skupinky detí od najmladších prvákov až po najstarších deviatakov do ulíc a blízkeho okolia Spišského Podhradia. Na rukách rukavice a v nich prázdne igelitové vrecia. Takto vyzerali skupiny žiakov so svojimi triednymi učiteľmi. Každá trieda mala určené miesto a ulice, ktoré vyčistili od nepotrebných odpadkov, ktorých sa nevhodným spôsobom zbavili nezodpovední ľudia. Vyzberaný odpad triedili a postupne sa prázdne vrecia zapĺňali nepotrebným odpadom. Už tradične tvorili väčšinu plastové a sklenené fľaše. Našli sa aj kuriozity. V lesíku za Spišským salašom sa zábudlivé deti zbavili počítačového príslušenstva a vodiči kamiónovej dopravy rôznych kariet. Neďaleko Sivej Brady si neznámi „narkomaniˮ odložili injekčné striekačky. Je to veľká nezodpovednosť. Veď takéto „rekvizityˮ do prírody nepatria. Úbohý bol pohľad na nádherne rozkvitnuté fialky zahádzané papiermi a plastovými fľašami. Zamysleli sa mamičky odhodených detských plienok nad tým, akú prírodu zanechajú svojim potomkom? Žiaľ, našli sa aj divoké čierne skládky odpadu, čo si ich urobili bezdôvodní ničitelia prírody.
Nádherný teplý jarný deň poháňal deti do práce a okolo poludnia už mali všetky triedy svoje časti mesta a okolia vyčistené. Vrecia boli zaplnené odpadom. Opäť môžeme konštatovať, že oproti predchádzajúcim rokom odpadu ubúda. Zrejme je viac takých ľudí, ktorým je milšia čistá príroda a ulice mesta, v ktorom žijú než okolie zaplavené množstvom odpadu. Deti mali pocit z dobre vykonanej práce a veríme, že ony už znečisťovateľmi nebudú. Skôr pochopia, že nie je nič krajšie než vyjsť do prírody, kochať sa jej krásami, počúvať spev vtákov, cítiť vôňu kvetov. Ale aj prechádzať sa ulicami svojho mesta, kde sú čisté cesty a chodníky lemované upraveným okolím domov. A možno si uvedomia slová J. O. Y Gasseta : „Ja som ja, plus to, čo ma obklopuje. Ak nebudem chrániť to druhé, potom nechránim seba saméhoˮ.
 
                                                                                Mgr. Mária Farkašová,
Základná škola,
                            Palešovo námestie
Spišské Podhradie