Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Decembrová nádielka

Decembrová nádielka

Ilustračné foto

Všade znie ozvena vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari.
Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári...
 
Nastal mesiac december a s ním predvianočné obdobie, na ktoré sa teší každý z nás. V očakávaní najkrajších sviatkov roka sa nieslo množstvo aktivít a podujatí, ktoré pripravilo vedenie školy a pedagógovia ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí. Do školských priestorov tíško vkročila slávnostná atmosféra, ku ktorej prispela vianočná výzdoba tried a vnútorných školských priestorov, ktorú pripravili šikovní žiaci so svojimi učiteľmi.
V prvom decembrovom týždni sa konali školské kolá jazykových olympiád žiakov 2. stupňa. Súťaže pripravili pani učiteľky Ing. Eva Grigerová a Ing. Anna Štramová. V olympiáde v nemeckom jazyku v kategórii 1A vyhrala Ema Michalková zo 7. A triedy, v kategórii 1B Karolína Kapustová z 9. A triedy.
V olympiáde v anglickom jazyku bol v kategórii 1A najúspešnejší Pavol Lopatka  zo 7. A a v kategórii 1B Maroš Bilek z 9. A triedy.
2. decembra 2014 sa mladší žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko a starší žiaci prezentovali svoje vedomosti v súťaži Expert geniality show.
V prvých dňoch decembra súťažili športové talenty v okresnom kole vo volejbale starších chlapcov a dievčat. Obidva kolektívy vedené Mgr. Vladimírom Kubovčíkom  boli úspešné a skončili na treťom mieste.
5. decembra oslávili deti sviatok Mikuláša na triednických hodinách. Všetkých potešil malý balík sladkostí a ovocia. Aby bola nálada veselšia, navštívil jednotlivé triedy Mikuláš so svojou družinou. Neodmysliteľnou súčasťou tohto dňa bolo pečenie medovníkov deťmi 1. stupňa a ich  triednymi učiteľkami. Budovou školy sa šírila typická vôňa a v košíčkoch sa kopili medovníčky rôznych tvarov. Veľmi milý bol pohľad na malé rúčky , ktoré vykrajovali formičkami voňavé dobroty a netrpezlivo čakali na upečený výsledok svojej práce.
Tradíciou žiakov 2. stupňa sa stala návšteva predvianočných miest. Pani učiteľky Mgr. Mária Farkašová a Ing. Alžbeta Špinerová s deťmi  strávili sobotu 6. decembra v Košiciach a popoludnie 18. decembra v Krompachoch. Na týchto podujatiach si vychutnali predvianočnú atmosféru, vôňu pečených dobrôt na vianočných trhoch či jarmoku. Po zotmení obdivovali farebnú výzdobu a vysvietené ulice. Domov sa vrátili nielen so zaujímavými zážitkami, ale aj s drobnými darčekmi pre svojich najbližších, ktoré im darujú  pod vianočný stromček. 6. A trieda s triednym učiteľom Mgr. Vladimírom Jackom navštívila predvianočný Poprad.
Školské kolo geografickej olympiády pripravila pre talentovaných geografov 2. stupňa  Ing. Želmíra Struharňanská. V kategóriách G, F a E najviac bodov získala Anna Vašková z 5. A, Boris Kovalík zo 6. A a Mário Ondriš z 9. A triedy.
Dejepisnú olympiádu žiakov 7. a 8. ročníka zorganizovala pani učiteľka PaedDr. Renáta Valková. V školskom kole najlepšie vedomosti preukázal Pavol Lopatka , žiak 7. A a Tomáš Grivalský, žiak 8. A triedy.
Vyučujúce matematiky Mgr. Ľudmila Jacková a Mgr. Martina Vojtaneková zapojili množstvo žiakov do  celoslovenskej súťaže Pytagoriáda, v ktorej zúčastnené deti preukázali svoje matematické schopnosti a talent.
11. decembra predviedli svoj recitačný talent žiaci 2. – 7. ročníka v súťaži Šaliansky Maťko. Školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti, ktoré pripravila pani učiteľka Mgr. Mária Farkašová, malo 2 víťazov - Annu Vaškovú z 5. A a Pavla Lopatku zo 7. A triedy.
Tí žiaci, ktorí majú zmysel pre krásu, sa zapojili do súťaže Viazanie vianočných ikebán, ktorú viedla pani učiteľka Ing. Alžbeta Špinerová. Ich práce boli vystavené na školskom dvore a skrášľovali ho v ostatnom decembrovom týždni.
Pani učiteľky PaedDr. Renáta Valková a Mgr. Lívia Fľaková vyhlásili pre všetkých žiakov výtvarnú súťaž Najkrajšia vianočná hviezda. O súťaž bol veľký záujem a všetky vytvorené hviezdy a hviezdičky zdobili interiér školy počas mesiaca december.
Miestna akčná skupina OZ MAS LEV v Levoči vyhlásila v rámci projektu Mlieko a med pre naše zdravie pre všetky školy okresu Levoča.  súťaž o Najkrajší medovníkový domček . Aj naša škola vytvorila voňavý, bielym cukrom vyzdobený domček a v súťaži obsadila 3. miesto.
Vo víre decembrových udalostí sa naša škola dočkala aj ďalšej potešujúcej správy. V piatom ročníku celoslovenskej fotografickej súťaže Zrkadlo duše získala 1. miesto členka Klubu Envirokamaráti pod Spišským hradom Diana Valková z 8. B triedy fotografiou Starý a nový život.
2. adventnú nedeľu vystúpili deti našej školy v kultúrnom programe, ktorý sa konal na námestí v Spišskom Podhradí.
Tradičná vianočná burza  školy ponúkala výrobky, ktoré vytvorili šikovné ruky detí a učiteľov. Burza sa konala počas kultúrneho programu v kinosále i na mestských vianočných trhoch.
Zlatým klincom decembrových aktivít bol vianočný program Strieborná hviezdička, ktorý sa konal v kinosále 16. decembra. Do programu sa zapojila každá trieda, ktorá spolu so svojimi triednymi učiteľmi vo voľnom čase pripravila  symbolické balíčky pod vianočný stromček - svoje výstupy. Popoludní sa kinosála naplnila rodičmi, príbuznými, známymi i hosťami. Všetci sa tešili na program, ktorý už má svoju tradíciu. Na vyzdobené pódium vystupovali zástupcovia tried a ponúkali scénky, piesne, tance, koledy, pantomímu, básne. Ich vystúpenia boli vynikajúce, no najmä  veselé. Preplnená sála ocenila vystupujúcich patričným potleskom a konštatovaním, že tohoročný  program bol zo všetkých najlepší.
Nastal posledný deň v škole pred prázdninami - 19. december. Na ostatných vyučovacích hodinách sa žiaci 1. a  2. stupňa zúčastnili na vianočnom koncerte, ktorý pripravil milovník ľudovej hudby a najmä ľudových hudobných nástrojov pán Smetanka. Kinosálou sa niesli tóny rozličných píšťal, fujár, ba dokonca i netradičnej drumble pretkané spevom ľudových kolied. 
A tak skončil krátky, ale náročný mesiac, vyplnený nielen riadnym vyučovaním, ale aj množstvom aktivít v mimovyučovacom čase. Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým pedagógom a žiakom školy, ktorí ich pripravili. Do  nového roku prajem  Vám zdravie, šťastie, pokoj, lásku a nehu, nech rok 2015 prinesie všetkým splnenie snov a prianí.
      
                                                                                            Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                            ZŠ, Palešovo námestie,
                                                                                            Spišské Podhradie
Aktualizované: 11.02.2018 15:25
<< Február >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Odovzdávanie výpisov z triedneho výkazu Triedni učitelia 2Polročné prázdniny 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

64120
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011