Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Marec - mesiac kniky 2015

Marec - mesiac kniky 2015

„ Kniha je najkrajší dar,
pretože vždy ostane s tebou.ˮ
 
Marec je prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom  slnečných dní, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh.
História kníh kráča ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií. Knihy v sebe skrývali tajomstvá, príbehy a prežili až do dnešnej doby. Tradícia, prečo u nás marec dostal prívlastok mesiac knihy, sa spája s rokom 1955 a iniciovalo ju vtedajšie ministerstvo kultúry. Pridali sa k nej rôzne organizácie a občania a na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu zvolili marec za mesiac knihy. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil a zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.
Matej Hrebenda - Hačavský sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle a zomrel 16. marca 1880 v Hačave ( v súčasnosti súčasť obce Hnúšťa). Matej Hrebenda bol slepý kníhkupec, ktorý zbieral staré tlačené knihy a rukopisy. Zároveň rozširoval české a slovenské knihy po celom Slovensku. Zaslúžil sa o vybudovanie knižníc. Bol aj zberateľom ľudových piesní a rozprávok.
Kniha a literatúra má aj v dnešnom modernom svete svoje stále miesto, aj keď musí zápasiť s televíziou či internetom. Aj keď sa zdá, že sa od knihy vzďaľujeme, sú to najmä knižnice, školy, učitelia slovenského jazyka, ktorí sa snažia svojimi aktivitami vštepovať deťom a mládeži lásku ku knihám.
V tomto školskom roku už tradične sa mesiac knihy niesol v ZŠ na Palešovom  námestí v Spišskom Podhradí v duchu tradícií a učitelia slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni pripravili pre žiakov zaujímavé podujatia.
Už  v mesiaci február pripravila pani učiteľka M. Farkašová pre trojčlenné družstvá tried 2. stupňa Kvíz k Medzinárodnému dňu materinského jazyka. Zábavný kvíz sa uskutočnil 12. februára 2015 pri príležitosti sviatku, ktorý si pripomíname od roku 2000 21. februára. Je to sviatok na podporu zachovania jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti. 1. miesto prekvapujúco získalo družstvo 6. A triedy, druhá bola 9. A a tretia 8. B trieda.
19. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sa zapojili žiaci 1. – 9. ročníka. Víťazi jednotlivých kategórií v prednese poézie a prózy súťažili 24. marca 2015 v okresnom kole v Levoči. Najúspešnejší bol Boris Kovalík, ktorý získal 3. miesto.
16. marec je Dňom ľudovej rozprávky. Tento deň sa spája s narodením slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského, zberateľa slovenských ľudových rozprávok, ktorý sa narodil v Slavošovciach na Gemeri v roku 1828. Je neoficiálnym sviatkom, ktorý vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia a iniciovala ho Slovenská národná knižnica. Žiaci 2. stupňa si Deň ľudovej rozprávky pripomenuli na hodinách literatúry besedou o P. Dobšinskom a výstavkou rozprávkových kníh.
25. marca 2015 pripravila pani učiteľka M. Farkašová 6. ročník projektu Čitateľský maratón 2015 alebo Číta celá škola. Žiaci všetkých tried 2. stupňa nonstop čítali celé dopoludnie v priestoroch školskej knižnice knihu príbehov More vo fľaštičke. Čítali všetci prítomní žiaci a v časovom limite sa snažili prečítať čo najviac strán. Rýchle čítanie však nebolo na úkor správneho čítania. Projekt sa žiakom páči a istá forma súťaživosti ho robí príťažlivým. Žiaci získavajú motiváciu a vzťah k čítaniu a zároveň sa učia zodpovednosti za kolektív svojej triedy, pretože chcú byť čo najlepší. Všetci čítajúci sa zapísali do čitateľskej listiny. Čítalo 119 žiakov. Najúspešnejší boli čitatelia 8. B triedy,  ktorí získali Certifikát čitateľa víťaznej triedy. Najlepší čitateľ každej zapojenej triedy získal Certifikát najlepšieho čitateľa. Čítanie na 1. stupni viedla pani učiteľka R. Valková a čítanie bolo obohatené o tvorivé čitateľské aktivity.
Medzinárodný deň detskej knihy si pripomenuli žiaci na hodinách literatúry. Tento deň, 2. apríl, bol vyhlásený Medzinárodným výborom pre detskú knihu    ( IBBY ) v roku 1967 na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Andersen sa narodil 2. apríla 1805 v dánskom meste Odense . Cieľom tohto dňa je podnietiť lásku detí ku knihám, k čítaniu a k literatúre, ale aj upriamiť pozornosť na tvorbu kníh pre deti a mládež. Žiaci si urobili výstavky kníh a pripomenuli si osobnosť najväčšieho svetového rozprávkara, ktorý napísal 156 rozprávok. Témy čerpal z ľudových tradícií i bežného života.
Hodiny v knižnici v marci pripravila pracovníčka mestskej knižnice p. A. Gondová. Jej rozprávanie bolo zaujímavé a otázkami zapojila žiakov do danej problematiky. Deti si pozreli výstavku kníh, knižničné priestory a riešili otázky  pripraveného kvízu o P. Dobšinskom.
10. apríla 2015 sa žiaci 3. A, 4. A a 5. A triedy zúčastnili so svojimi triednymi učiteľmi na besede so slovenským spisovateľom pre deti a mládež Petrom Karpinským. Beseda bola bezprostredná, deti sa pýtali a pán Karpinský ochotne odpovedal. Besedu pripravila pracovníčka mestskej knižnice pani A. Gondová.
Pani učiteľky Farkašová a Seredayová zapojili žiakov 5. – 7. ročníka v mesiaci apríl do Týždňa hlasného čítania. Počas siedmich dní im vyučujúce čítali slovenské povesti. Tento ročník bol venovaný putovaniu S knihou po hradoch a zámkoch, s ktorými sú späté rôzne povesti. Žiaci splnili sedem úloh, prešli hracím plánom po siedmich hradoch a zámkoch, na základe siedmich indícií vylúštili hádanku a získali Certifikát.
Pani učiteľka Farkašová zapojila 8. B triedu do projektu Kniha – nositeľka ponaučení. Z prečítaných kníh si žiaci vybrali ponaučenia do života.
Uvedenými podujatiami sa vyučujúci slovenského jazyka a literatúry snažia pritiahnuť žiakov ku knihám a presvedčiť ich, aby v dnešnej modernej počítačovej dobe nezanevreli na čítanie. Možno si aspoň niektorí vezmú za svoje slová  Ladislava Hanusa: „ Literatúra ako umenie vie osobitým spôsobom uchopiť a vyjadriť ľudskú skutočnosť, pretvoriť ju, zušľachtiť, vedie človeka do výšky, odkrýva zmysel života, ukazuje cieľ.ˮ
 
                                                                                       Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                       ZŠ, Palešovo námestie,
                                                                                     Spišské Podhradie
Aktualizované: 11.02.2018 15:25
<< Február >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Odovzdávanie výpisov z triedneho výkazu Triedni učitelia 2Polročné prázdniny 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

44699
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011