Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Stretnutie so spisovateľom

Stretnutie so spisovateľom

Ilustračné foto
Kniha sprevádza človeka celým životom už od útleho detstva. Knihy čítajú deti, mládež i dospelí. Ponoria sa do ich obsahu, zhodnotia, či sú zaujímavé, pútavé, dobré, zlé. Pri čítaní zmysluplne trávia voľný čas. Nie všetci čitatelia si pri čítaní knihy uvedomujú, že za ňou stojí jej autor, nazývaný spisovateľ. Človek, ktorý sa chce so svojím talentom a myšlienkami podeliť s čitateľmi, ktorí siahnu po jeho dielach. A možno siahnu po týchto knihách i vtedy, ak sa so spisovateľom osobne stretnú. Takúto možnosť mali žiaci oboch podhradských škôl. V rámci mesiaca knihy, ktorý si pripomíname od roku 1955, pripravila pracovníčka Mestskej knižnice v Spišskom Podhradí pani Gondová besedu so spisovateľom Petrom Karpinským.
PhDr. Peter Karpinský, PhD. sa narodil 3. novembra 1971 v Gelnici. Je to predovšetkým jazykovedec, ktorý vyštudoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove odbor slovenský jazyk a dejepis. Od roku 2000 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity ako vysokoškolský pedagóg. Venuje sa najmä dejinám jazyka a dialektológii. Žije v Spišskej Novej Vsi. Ako spisovateľ je autorom mnohých kníh pre deti i dospelých, ale aj divadelných hier a scénarov. Redakčne vedie literárny zábavný časopis pre dievčatá a chlapcov základných škôl ZIPS. Za svoje diela získal mnoho literárnych ocenení.
10. apríla 2015 sa triedy 3. A, 4. A a 5. A spolu so svojimi triednymi učiteľkami stretli v mestskej knižnici na besede so spisovateľom. V úvode pán Karpinský porozprával niečo o sebe, o svojej práci a  o knihách, ktoré napísal. V druhej časti stretnutia sa rozprúdila bezprostredná beseda. Deti kládli autorovi rôzne otázky o písaní, námetoch a vzniku kníh, ale padli i otázky týkajúce sa autorovho súkromia. Pán Karpinský ochotne na všetky odpovedal. Besedu spestril čítaním ukážky z knihy Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali. Deti počúvali a pri čítaní sa aj zasmiali, pretože ukážka bola vtipná a určite si ju mnohé z prítomných detí prečítajú. Zaujímavosťou vzniku tejto knihy pre deti bol zvuk pukajúceho radiátora po vypnutí kúrenia v autorovom byte, ktorý pripomínal zvuk vyjadrený citoslovcom ťuk - ťuk. V závere besedy predstavil autor zábavník pre deti základných škôl ZIPS. Po skončení stretnutia nechýbala autogramiáda, z ktorej si všetky deti odniesli podpis ozajstného spisovateľa.
Beseda bola veľmi zaujímavá, čas strávený v knižnici rýchlo uplynul a všetkým prítomným zostane na ňu pekná spomienka. Naše poďakovanie patrí pánovi Karpinskému a pani Gondovej, ktorá podujatie pripravila.
                                                                              Mgr. Mária Farkašová,
                                                                              ZŠ, Palešovo námestie,
                                                                                                         Spišské Podhradie
Aktualizované: 11.02.2018 15:25
<< Február >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Odovzdávanie výpisov z triedneho výkazu Triedni učitelia 2Polročné prázdniny 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

44934
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011