Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Škola v prírode 2016

Škola v prírode 2016

Ilustračné fotoZáverečná správa zo školy v prírode

Škola v prírode sa konala v dňoch od 11.4.2016 do 15.4.2016, zúčastnilo sa jej 33 žiakov z 1. – 4. ročníka v Penziónoch RZ Stred Európy na Krahuliach.
Vedúcou školy v prírode bola Mgr. Renáta Batoryová, ďalší pedagógovia Mgr. Alena Blahovská a Mgr. Mária Olejníková. Cieľom školy v prírode  bolo dopriať deťom 5-dňový pobyt v mimoškolskom prostredí, rozšíriť poznatky o prírode priamym pozorovaním, spoznať Krahule, Kremnicu, Bojnice i okolie a upevňovať zdravie a rozvíjať telesnú zdatnosť detí.
Po príchode do Krahúľ nás čakali Pimpi a Smejo, naši animátori, ktorí nás privítali a priviedli do Tramptárie. Po ubytovaní nás čakal bohatý program a množstvo zábavy spojenej s korunováciou kráľa Mantáka a kráľovnej Mary. Ich pážatkami sa na celý týždeň stali Terezka a Lukáš. Každý deň si deti  mohli vyskúšať rôzne kráľovské remeslá : lukostreľba,  jazda na koni, šperkárstvo, výtvarníctvo  jazda na autíčkach, bojové umenia a šport. Zažili sme veľké súťaže Talentmániu  a Tipovačku, v ktorých sme sa stali aj víťazmi. Súčasťou nabitého programu bol aj výstup na Rozhľadňu – drevenú vežu vysokú 13,5 m, z ktorej mali žiaci možnosť pozorovať Kremnicu a jej široké okolie. Ďalšia turistická vychádzka nás zaviedla do geografického stredu Európy pri Kremnických Baniach. Na mieste stredu Európy je postavený kostol, ktorý spravujú kapucíni. Poslednou zastávkou bola návšteva Bojnického zámku a ZOO.
Počas pobytu sa upevnili priateľské vzťahy medzi žiakmi. Deti sme viedli k uvedomelej disciplíne.     
Plán výchovno – vzdelávacej činnosti bol prispôsobený počasiu. Z naplánovaných aktivít sa nepodarilo uskutočniť návštevu mincovne v Kremnici pre nepriaznivé počasie.
Záverom môžeme skonštatovať, že stanovené ciele boli splnené. Žiaci z pobytu v Krahuliach odchádzali  bohatší o nové poznatky a informácie, spokojní a plní zážitkov.  
 
Mgr. Renáta Batoryová,
vedúca Školy v prírode
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

52193
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011