Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Adventný čas

Adventný čas

Ilustračné foto„Postoj tu a vyčkaj,
nechaj sa unášať mladosťou spomienok čias.
To prichádza hviezda z neba sem k nám
a zvestuje sviatočný čas ...ˮ
 
Prichádza december, ktorý je v školskom roku akýsi iný mesiac. Všetci žijeme v očakávaní najkrajších sviatkov roka. Deti sa tešia na Vianoce a vianočné prázdniny. Ale skôr, než opustia bránu školy a rozpŕchnu sa do svojich domovov, čaká ich mnoho školskej i mimoškolskej práce. Tak sa to opakuje každý rok. Aj my, učitelia a žiaci ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí, sa chceme podeliť s bohatou paletou udalostí adventného kalendára  v decembri 2015.
Priestory školy svojou výzdobou privítali každého návštevníka a pripomenuli mu, že sa blížia čarovné sviatočné dni. Triedni učitelia so svojimi žiakmi vyzdobili triedy a pustili sa okrem učenia do mimoškolských aktivít, ktoré pripravili pedagógovia školy.
1. decembra sa konala súťaž Expert geniality show  pre žiakov 2. stupňa a Všetkovedko pre žiakov 1. stupňa. Pani učiteľka Ing. Anna Štramová a Mgr. Martina Toporcerová do nich zapojili veľký počet žiakov.
2. decembra zorganizovala Mgr. Mária Farkašová školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Vystúpeniam súťažiacich detí 2. až 7. ročníka dominovalo umelecké slovo, ku ktorému aj v dnešnej modernej dobe má ešte blízko mnoho detí. Najlepším vystúpením bol prednes Anny Vaškovej zo 6. A triedy, ktorá bude školu reprezentovať v okresnom kole v Levoči.
Piatok 4. decembra bol akýsi iný. Veselší a tajomnejší. Bol to deň osláv sviatku Mikuláša. Na 1. stupni obdaroval Mikuláš so svojím sprievodom všetky deti. Potom sa celý 1. stupeň pustil do tradičného pečenia medovníkov. Typická medovníková vôňa sa šírila v priestoroch budovy 1. stupňa a prenikala aj do vonkajších priestorov. Jedna z tried sa zmenila na malú pekáreň. Každá trieda vykrajovala medové koláčiky, ktoré deti ukladali na pripravené plechy a upečenými medovníkmi zapĺňali prichystané košíky. Žiaci 2. stupňa si pripomenuli sviatok Mikuláša na triednických hodinách. 9. A trieda vyslala mikulášsky sprievod, ktorý v prestrojení navštívil každú triedu. A bolo veselo...
V sobotu 5. decembra početná skupina detí z 2. stupňa spolu s pani učiteľkou Mgr. Máriou Farkašovou a Ing. Alžbetou Špinerovou navštívili predvianočné Košice. Teplé počasie vôbec nepripomínalo blížiace sa Vianoce. Po snehu nebolo ani stopy, len atmosféra v uliciach bola vianočná. Celodenný výlet deti trávili aj trochu komerčne a nakúpili darčeky pe svojich najbližších. Navštívili vianočné trhy, ktoré neodmysliteľne paria k Vianociam. Zo stánkov sa šírila vôňa vianočných jedál a znela vianočná hudba. Najväčším zážitkom bolo večerné rozsvietenie vianočnej výzdoby.
7. A trieda v piatok popoludní 11. decembra navštívila predvianočný Poprad. Žiaci 1. stupňa navštívili Spišské múzeum v Levoči, kde si pozreli výstavu Spišské Vianoce  2015.
December nebol iba časom osláv a veselej nálady. Druhý decembrový týždeň preveril vedomosti žiakov súťažiacich v rôznych olympiádach. Jazykové olympiády v anglickom a nemeckom jazyku pripravili pani učiteľka Ing. Anna Štramová a Mgr. Monika Lisoňová. Zapojili sa do nich žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažili v 2 kategóriách - 1A a 1B. Víťazmi olympiády v anglickom jazyku  sa stali Ali Al Alawin zo 6. A triedy, Boris Kovalík zo 7. A triedy a Tomáš Grivalský z 9. A triedy. V olympiáde z nemeckého jazyka boli najlepší Boris Kovalík zo 7. A a Tomáš Grivalský z 9. A triedy. Víťazi postúpili do okresných kôl.
Pani učiteľky Ing. Želmíra Struharňanská a Mgr. Mária Olejníková pripravili geografickú olympiádu pre 2. stupeň. Žiaci v nej preukázali svoje vedomosti o svete v 3 kategóriách – G 5. ročník, F 6. a 7. ročník a E 8. a 9. ročník. S úlohami teoretickej a praktickej časti si najlepšie poradili Jana Vaverčáková z 5. B,  Boris Kovalík zo 7. A a Tomáš Grivalský z 9. A triedy. Víťazi sa zúčastnia okresného kola.
O tom, ako poznajú dejiny Slovenska a sveta, presvedčili žiaci 7. až 9. ročníka v dejepisnej olympiáde, ktorú pripravili vyučujúci PaedDr. Renáta Valková a Mgr. Vladimír Jacko. Najúspešnejší bol Pavol Lopatka z 8. A a Tomáš Grivalský z 9. A triedy, ktorí budú súťažiť aj v okresnom kole.
Ani matematické talenty nezaostali. Pani učiteľky Mgr. Ľudmila Jacková a Mgr. Martina Vojtaneková uskutočnili súťaž  Pytagoriáda 2015 v ročníkoch 3. až 8. Najlepšie matematické vedomosti mali žiaci : Lukáš Kalinaj z 3. A, Maroš Griger zo 4. A, Tímea Jacková z 5. B, Denis Bača zo 6. A, Boris Kovalík zo 7. A a Róbert Brindza z 8. A triedy.
Celý november a december v popoludňajších hodinách sa všetky triedy stretávali s triednymi učiteľmi a pripravovali vianočný program. Ten sa uskutočnil 15. decembra pod názvom Strieborná hviezdička v mestskej kinosále. Program bol vyvrcholením predvianočného obdobia. V ňom ukázali žiaci predovšetkým svoje talenty v rôznych podobách. Na pozvaných rodičov a hostí čakalo nádherne vyzdobené javisko kinosály, ktorému dominoval rozsvietený vianočný stromček so symbolickými darčekmi v podobe detských vystúpení. Program sa koná každý rok, ale tohoročný bol ocenený zo strany prítomných samými chválami. Sála bola preplnená a prítomní diváci nešetrili potleskom, keď deti rozbaľovali vianočné darčeky. Moderátori Adam Bučák a Erika Orlovská predstavovali koledy, vinše, tance, piesne, scénky, hudobné vystúpenia. Program bol sviatočný, vianočný, ale aj veselý a zábavný. Vystúpenie bolo spojené s vianočným bazárom, kde deti a pedagógovia ponúkali vlastnoručne vyrobené vianočné výrobky. Dievčatá pri vstupe do kinosály vítali hostí upečenými sladkými medovníkmi.
Oslava Vianoc mesta Spišské Podhradie sa konala v 3. adventnú nedeľu. Program pripravili všetky školy mesta.
V priebehu decembra sa konala v škole výtvarná súťaž Najkrajšia vianočná guľa, ktorú pripravili Mgr. Lívia Fľaková a PaedDr. Renáta Valková. Deti doma vyrábali vianočné gule rôznou technikou a po vyhodnotení bola v priestoroch školy urobená výstava. Najkrajšie gule vyrobili dievčatá Nikola Pavluvčíková z 9. A, Klaudia Dzuríková z 8. A a Anna Vašková zo 6. A triedy.
K Vianociam patri aj vianočná ikebana. Súťaž vo viazaní ikebán spojenú s výstavkou urobila pani učiteľka Ing. Alžbeta Špinerová. 1. miesto v súťaži patrí Bohdane Zumríkovej z 9. B triedy.
21. decembra sa žiaci školy zhromaždili na školskom dvore, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie všetkých súťaží a odmeňovanie žiakov.
A prišiel 22. december, posledný vyučovací deň. Na triednických hodinách pripravili triedni učitelia oslavu Vianoc. V závere vyučovania sa v kinosále konal vianočný koncert Hudobné Vianoce 2015.
Slová dozneli, hudba utíchla, zapálili sme symbolickú štvrtú sviečku na adventnom venci, ktorý bol uvitý z množstva každodenných udalostí. Všetci sa rozlúčili a odišli domov stráviť vianočné prázdniny v kruhu svojej rodiny.
Toto všetko sa udialo v našej škole počas mesiaca december. Ak si k tomu domyslíte dopoludňajšie vyučovanie a domácu prípravu naň, uznáte, že bol bohatý. Za to patrí poďakovanie všetkým pedagógom, vychovávateľkám, vedeniu školy a samozrejme všetkým aktívnym a úspešným žiakom.
Na záver prajem všetkým v novom roku teplo a vôňu domova, spoločné spomienky, zdravie, nehu, radosť, lásku a pochopenie, veľa sily a elánu v práci.
 
„ Odletí posledný list z kalendára
a rok sa s rokom pretne.
Na starý budeme spomínať
a myslieť, čo nás v novom stretne. ˮ
    
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    Palešovo námestie 9,
                                                                                    Spišské Podhradie
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

36037
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011