Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Aktivity v mesiaci knihy

Aktivity v mesiaci knihy

Ilustračné foto

„ Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť znamená stať sa hlupákom. ˮ
                                  Ján Amos Komenský
 
Marec je mesiacom knihy už od roku 1955 a jeho cieľom bola a je podpora trvalého záujmu o knihy. Nemenej významný je fakt, že za marcom sa skrýva rozširovateľ kníh medzi vlastencami a vzdelancami, ale aj medzi slovenským pospolitým ľudom Matej Hrebenda Hačavský ( 10. 3. 1796 – 16. 3. 1880 ). I napriek tomu, že bol slepý, miloval knihy a knihy boli jeho osudom. Svoju súkromnú zbierku daroval Matici slovenskej. Jeho pokračovateľmi sa stali knižnice, ktoré ponúkajú knihy svojim čitateľom po celý rok. Zvlášť dôležitú úlohu majú učitelia slovenského jazyka, ktorí vedú žiakov k láske ku knihám. A nie je to práca ľahká najmä v dnešnej modernej dobe. Kniha má však  svoje opodstatnenie a význam.
Aj v Základnej škole v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí sa uskutočnilo niekoľko aktivít spojených s knihou. Všetky akcie smerovali k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života našich detí. Všetky podujatia sa v tejto škole stali tradíciou.
23. februára 2016 pripravila Mgr. M. Farkašová Kvíz venovaný Medzinárodnému dňu materinského jazyka pre trojčlenné družstva žiakov 2. stupňa. Úlohy 7 kôl boli poučné, zábavné a súťažiaci pri ich plnení preukázali nielen vedomosti zo slovenského jazyka, ale aj chytrosť v riešení vtipných rébusov. Medzinárodný deň materinského jazyka je sviatok na podporu zachovania jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a pripomíname si ho od roku 2000. Sviatok pripadá na deň 21. február a vyhlásila ho Generálna konferencia UNESCO v novembri 1999. V kvíze zvíťazilo družstvo 9. A triedy v zložení Gabriela Krupová, Nikola Pavluvčíková, Bronislava Chromčová.
8. marca 2016 sa konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž má v rámci Slovenska dlhoročnú tradíciu. V tomto roku to bol už 62. ročník. Prehliadka umeleckých talentov je zasvätená jednému z najvýznamnejších slovenských básnikov – osobitému P. O. Hviezdoslavovi, ktorý pochádzal z Vyšného Kubína a dlhé roky žil v Dolnom Kubíne. Súťažiaci v 3 vekových kategóriách predviedli svoje recitačné talenty a v školskom kole súťažili o postup do  okresného kola, ktoré sa konalo 22. marca v Levoči. Školu reprezentovali víťazi Katarína Pavluvčíková z 5. A, Anna Vašková zo 6. A, Boris Kovalík a Františka Vaľková zo 7. A triedy. Najúspešnejší bol Boris Kovalík, ktorý sa v okresnom kole umiestnil na 3. mieste.
7. ročník projektu Čitateľský maratón 2016 alebo Číta celá škola pripravila Mgr. M. Farkašová 18. marca 2016. Žiaci všetkých tried čítali nonstop v čase vyučovania v školskej knižnici knihu Ernesta Hemingwaya Starec a more. Čítalo 115 žiakov 2. stupňa. Triedy čítali v časovom limite ako jeden kolektív a všetci preukázali snahu prečítať rýchlo a presne čo najviac strán. Najúspešnejší boli čitatelia 9. B triedy. M. Farkašová zároveň vyhodnotila 2 najlepších čitateľov každej triedy. Úspešní a najlepší čitatelia dostali certifikáty čitateľov. Čítanie na 1. stupni viedla PaedDr. Renáta Valková, ktorá obohatila čítanie aj o tvorivé čitateľské aktivity.
V rámci hodín literatúry vyučujúce slovenského jazyka Mgr. M. Farkašová, Mgr. L. Fľaková a Mgr. A. Seredayová pripravili hodiny venované 2 osobnostiam a 2 významným dňom. 16. marec ako Deň slovenskej ľudovej rozprávky je venovaný Pavlovi Dobšinskému, najväčšiemu zberateľovi slovenských ľudových rozprávok, ktorý sa narodil 16. marca 1828 v Slavošovciach na Gemeri. Spisovateľ Peter Glocko ho nazval rozprávkarom, ktorý „ napísal Slovákom rozprávkový rodný list.ˮ 2. apríl ako Medzinárodný deň detskej knihy je venovaný dánskemu rozprávkarovi Hansovi Christianovi Andersenovi,  ktorý sa 2. apríla 1805 narodil. Žiaci si na tieto hodiny pripravili prezentácie, projekty a výstavku kníh.
Hodiny v mestskej knižnici pripravila pre žiakov jej pracovníčka pani Anna Gondová. Venovala ich aktuálnym témam pre žiakov každého ročníka, predstavila im knižničný fond a vyzvala ich, aby sa zapojili do aktivít mestskej knižnice venovaných deťom.
Tohoročný Týždeň hlasného čítania sa uskutočnil začiatkom apríla. Zapojili sa doň žiaci 5. – 8. ročníka. Projekt pripravilo združenie Orava. Žiaci pracovali s hracím plánom 7 dní a vyučujúce slovenského jazyka a literatúry im počas nich čítali úryvky z detskej literatúry. Projekt mal názov S knihou ku zdraviu a deti sa v ňom zároveň oboznámili s liečivými rastlinami. Cieľom projektu bolo zblížiť svet detí a svet dospelých, ktorí pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrosti, zábavy a poučenia.
Žiaci 9. ročníka hľadali v knihách prečítaných v marci poučenie do života a vyučujúca M. Farkašová ich zapojila do projektu  Kniha – nositeľka ponaučení.
Marec uplynul, aktivity sa skončili, ale my, vyučujúci slovenského jazyka a literatúry veríme, že sme znova posilnili záujem detí o knihy a že väčšina z nich čítať neprestane. Stotožnia sa s myšlienkou Charlesa Eliota:  „ Knihy sú najtichší a najvernejší priateľ, najdostupnejší a najmúdrejší radca a najtrpezlivejší učiteľ.ˮ
 
                                                                                       Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                       ZŠ, Palešovo námestie,
                                                                                     Spišské Podhradie
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

35231
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011