Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Bezpečne na cestách

Bezpečne na cestách

Ilustračné fotoO dôležitosti dopravnej výchovy v živote našich detí sa presviedčame takmer denne. Médiá chrlia rôzne správy o nehodách na cestách, pri ktorých sú častými obeťami aj maloletí chodci a cyklisti. Ročne vyhasne približne 60 detských životov. I to je jeden z dôvodov, pre ktorý v ZŠ na Palešovom  námestí nechýba dopravná výchova. Dopravná výchova detí je zameraná na získavanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách. Je to dlhodobý proces, ktorého výsledkom je schopnosť detí chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách. Veď deti sú ako chodci aj cyklisti účastníkmi cestnej premávky.

S prierezovou témou Dopravná  výchova úzko súvisí aj poskytovanie prvej pomoci. V duchu hesla Bezpečne na cestách sa nieslo blokové vyučovanie žiakov 6. A triedy, ktoré viedla triedna učiteľka Mgr. Mária Farkašová. 
Blokové vyučovanie na tému Dopravná výchova sa uskutočnilo 6. októbra 2015. Jeho cieľom bolo oboznámiť žiakov s nástrahami cestnej premávky, pochopiť dôležitosť bezpečného správania, ovládania dopravných predpisov a zároveň vedieť správne poskytnúť prvú pomoc a ošetriť najčastejšie druhy zranení.
Na oblasť poskytovania prvej pomoci sme si pozvali odborníkov - študentov 3. ročníka odboru záchranár z Katolíckej univerzity v Ružomberku. 5 mladí záchranári, medzi ktorými boli traja bývalí žiaci našej školy Kamil Krupa, Ján Štefaňák a Marek Štefaňák , sa 2 hodiny venovali tomu, čo bude náplňou ich ďalšieho života. Prišli s obrovským množstvom záchranárskych pomôcok a predviedli ukážky záchrany zranených osôb aj osôb v bezvedomí. Oboznámili žiakov so všetkými krokmi, ktoré je potrebné dodržať v prípade nešťastnej udalosti. Po ukážkach nasledovala práca v 5 skupinách, kde si pod odborným vedením každý žiak prakticky vyskúšal na figurínach poskytovanie základnej prvej pomoci. Deti sa borili s masážou srdca a s dýchaním z pľúc do pľúc u dospelého človeka aj u malého dieťaťa. Dávali postihnutých do stabilizovanej polohy, zachraňovali človeka dusiaceho sa cudzím predmetom. Obväzovali zranené i zlomené končatiny. V praktickej činnosti preukázali  svoje zručnosti a schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť na záchranu ľudského života.
V 2. časti blokového vyučovania pracovali šiestaci pod vedením svojej triednej učiteľky. Zaoberali sa tematikou dopravných značiek a dopravných predpisov. Väčšina detí jazdí na bicykli a ako cyklisti, účastníci cestnej premávky,  sú povinní riadiť sa dopravnými predpismi a predvídať nástrahy na cestách. Dôležité je mať správne vybavený bicykel, nosiť prilbu a reflexné prvky. Ako chodci musia byť žiaci opatrní najmä pri prechádzaní na druhú stranu cesty, na čo slúžia priechody pre chodcov. S tým všetkým sa oboznámili z výkladu, prezentácií i z učebníc dopravnej výchovy.
Všetky získané praktické a teoretické poznatky si overili hravou formou plnením úloh a testov v pracovnom zošite, ktorý pripravila triedna učiteľka.  
Dopoludnie prebehlo rýchlo a v pokojnej pracovnej i tvorivej atmosfére. Bolo bohaté na množstvo informácií, ale aj zážitkov. Prispelo k obohateniu   vedomostí z dopravnej výchovy. A možno v niektorých  deťoch prebudilo aj záujem o prácu záchranára, ktoré sa v budúcnosti môže stať ich povolaním.
Zároveň sa chceme poďakovať študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku za ich profesionálny prístup a pomoc vo vedení blokového vyučovania.                                      
 
                                                                            Mgr. Mária Farkašová,
                                                                            ZŠ, Palešovo námestie 9,
                                                                                  Spišské Podhradie
Aktualizované: 20.09.2018 13:28
<< September >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 09:00 ZŠ (v prípade nepriaznivého počasia miestne kino) Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

16116
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011