Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Bezpečne na cestách

Bezpečne na cestách

Ilustračné fotoO dôležitosti dopravnej výchovy v živote našich detí sa presviedčame takmer denne. Médiá chrlia rôzne správy o nehodách na cestách, pri ktorých sú častými obeťami aj maloletí chodci a cyklisti. Ročne vyhasne približne 60 detských životov. I to je jeden z dôvodov, pre ktorý v ZŠ na Palešovom  námestí nechýba dopravná výchova. Dopravná výchova detí je zameraná na získavanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách. Je to dlhodobý proces, ktorého výsledkom je schopnosť detí chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách. Veď deti sú ako chodci aj cyklisti účastníkmi cestnej premávky.

S prierezovou témou Dopravná  výchova úzko súvisí aj poskytovanie prvej pomoci. V duchu hesla Bezpečne na cestách sa nieslo blokové vyučovanie žiakov 6. A triedy, ktoré viedla triedna učiteľka Mgr. Mária Farkašová. 
Blokové vyučovanie na tému Dopravná výchova sa uskutočnilo 6. októbra 2015. Jeho cieľom bolo oboznámiť žiakov s nástrahami cestnej premávky, pochopiť dôležitosť bezpečného správania, ovládania dopravných predpisov a zároveň vedieť správne poskytnúť prvú pomoc a ošetriť najčastejšie druhy zranení.
Na oblasť poskytovania prvej pomoci sme si pozvali odborníkov - študentov 3. ročníka odboru záchranár z Katolíckej univerzity v Ružomberku. 5 mladí záchranári, medzi ktorými boli traja bývalí žiaci našej školy Kamil Krupa, Ján Štefaňák a Marek Štefaňák , sa 2 hodiny venovali tomu, čo bude náplňou ich ďalšieho života. Prišli s obrovským množstvom záchranárskych pomôcok a predviedli ukážky záchrany zranených osôb aj osôb v bezvedomí. Oboznámili žiakov so všetkými krokmi, ktoré je potrebné dodržať v prípade nešťastnej udalosti. Po ukážkach nasledovala práca v 5 skupinách, kde si pod odborným vedením každý žiak prakticky vyskúšal na figurínach poskytovanie základnej prvej pomoci. Deti sa borili s masážou srdca a s dýchaním z pľúc do pľúc u dospelého človeka aj u malého dieťaťa. Dávali postihnutých do stabilizovanej polohy, zachraňovali človeka dusiaceho sa cudzím predmetom. Obväzovali zranené i zlomené končatiny. V praktickej činnosti preukázali  svoje zručnosti a schopnosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť na záchranu ľudského života.
V 2. časti blokového vyučovania pracovali šiestaci pod vedením svojej triednej učiteľky. Zaoberali sa tematikou dopravných značiek a dopravných predpisov. Väčšina detí jazdí na bicykli a ako cyklisti, účastníci cestnej premávky,  sú povinní riadiť sa dopravnými predpismi a predvídať nástrahy na cestách. Dôležité je mať správne vybavený bicykel, nosiť prilbu a reflexné prvky. Ako chodci musia byť žiaci opatrní najmä pri prechádzaní na druhú stranu cesty, na čo slúžia priechody pre chodcov. S tým všetkým sa oboznámili z výkladu, prezentácií i z učebníc dopravnej výchovy.
Všetky získané praktické a teoretické poznatky si overili hravou formou plnením úloh a testov v pracovnom zošite, ktorý pripravila triedna učiteľka.  
Dopoludnie prebehlo rýchlo a v pokojnej pracovnej i tvorivej atmosfére. Bolo bohaté na množstvo informácií, ale aj zážitkov. Prispelo k obohateniu   vedomostí z dopravnej výchovy. A možno v niektorých  deťoch prebudilo aj záujem o prácu záchranára, ktoré sa v budúcnosti môže stať ich povolaním.
Zároveň sa chceme poďakovať študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku za ich profesionálny prístup a pomoc vo vedení blokového vyučovania.                                      
 
                                                                            Mgr. Mária Farkašová,
                                                                            ZŠ, Palešovo námestie 9,
                                                                                  Spišské Podhradie
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

45725
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011