Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Naši mladí fyzici

Naši mladí fyzici

Naši mladí fyzici opäť bodovali
Hovorí sa, že matematika je kráľovnou všetkých vied, ale fyzika je princezná - lebo je krajšia. Túto krásu začínajú vnímať aj žiaci základných a stredných škôl na hodinách a fyzikálnych súťažiach .
V stredu 16. marca 2016 sa v Základnej škole G. Haina v Levoči uskutočnilo okresné kolo 57. ročníka Fyzikálnej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci základných škôl zo Spišského Podhradia. I tento rok sa im podarilo získať popredné miesta.
V kategórii E, v ktorej súťažili deviataci, sa na prvých troch miestach umiestnili v okresnom kole nasledujúci žiaci:
Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Vyučujúci
Body
1
2
3
4
spolu
1
Andrej Korchňák
ZŠ Š. Kluberta, Levoča
PaedDr. Štefánia Miková
3
1
7
6
17
2
Dagmara Paločková
ZŠ Školská Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
8
0
4
4
16
3
Tomáš Grivalský
ZŠ Palešovo n. Spišské Podhradie
Ing. Jozef Dinda
8
1
0
6
15
ôsmaci súťažili v kategórii F. Popredné miesta získali títo žiaci:
Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Vyučujúci
Body
1
2
3
4
spolu
1
Júlia Dindová
ZŠ Školská Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
3
6
0
6
15
2
Katarína Hlistová
ZŠ Palešovo n. Spišské Podhradie
Ing. Jozef Dinda
2
2
3
3
10
3
Šimon Slivko
ZŠ Školská Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
3
2
0
1
6
O náročnosti príkladov v okresnom kole svedčí aj počet získaných bodov. Za každý úplne vyriešený príklad žiak mohol získať 10 bodov. Niektorí žiaci využili celý čas – 4 hodiny na vyriešenie príkladov.
Na krajské kolo fyzikálnej olympiády do Prešova boli pozvaní len žiaci 9. ročníka. Uskutočnilo sa 13. apríla. Počas riešenia úloh mali pracovné stretnutie s predsedom krajskej fyzikálnej komisie všetci predsedovia okresných fyzikálnych komisií z prešovského kraja. I tohto roku sa opäť kritizoval problém náročnosti úloh v domácom aj okresnom kole fyzikálnej olympiády. Mnohých žiakov riešenie náročných úloh odrádza, už na úrovni školského kola, keď úlohy môžu riešiť doma. Pomôcť im môžu aj rodičia, známi. Najčastejšie však žiaci využívajú konzultácie, počas ktorých s pomocou svojho učiteľa riešia mnohé fyzikálne úlohy. Aj takýto spôsob pomáha žiakom - učivo z oblasti mechaniky, optiky, energie, elektrotechniky a iných fyzikálnych odvetví – prehĺbiť si svoje vedomosti, získať nové fyzikálne poznatky.
Veľkú radosť mal po dodaní výsledkov z krajskej fyzikálnej olympiády žiak Základnej školy na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí Tomáš Grivalský, keď sa dozvedel, že získal 29,5 boda. Obsadil krásne 5. miesto z 31 súťažiacich deviatakov. Aj touto cestou mu blahoželám k úspechu a ďakujem za trpezlivosť, dôslednosť, snahu a pozornosť na vyučovacích hodinách a pri spoločných stretnutiach počas prípravy na súťaž.
Ing. Jozef Dinda,
predseda okresnej komisie
fyzikálnej olympiády v Levoči
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

22984
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011