Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Naši mladí fyzici

Naši mladí fyzici

Naši mladí fyzici opäť bodovali
Hovorí sa, že matematika je kráľovnou všetkých vied, ale fyzika je princezná - lebo je krajšia. Túto krásu začínajú vnímať aj žiaci základných a stredných škôl na hodinách a fyzikálnych súťažiach .
V stredu 16. marca 2016 sa v Základnej škole G. Haina v Levoči uskutočnilo okresné kolo 57. ročníka Fyzikálnej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci základných škôl zo Spišského Podhradia. I tento rok sa im podarilo získať popredné miesta.
V kategórii E, v ktorej súťažili deviataci, sa na prvých troch miestach umiestnili v okresnom kole nasledujúci žiaci:
Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Vyučujúci
Body
1
2
3
4
spolu
1
Andrej Korchňák
ZŠ Š. Kluberta, Levoča
PaedDr. Štefánia Miková
3
1
7
6
17
2
Dagmara Paločková
ZŠ Školská Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
8
0
4
4
16
3
Tomáš Grivalský
ZŠ Palešovo n. Spišské Podhradie
Ing. Jozef Dinda
8
1
0
6
15
ôsmaci súťažili v kategórii F. Popredné miesta získali títo žiaci:
Poradie
Meno a priezvisko
Škola
Vyučujúci
Body
1
2
3
4
spolu
1
Júlia Dindová
ZŠ Školská Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
3
6
0
6
15
2
Katarína Hlistová
ZŠ Palešovo n. Spišské Podhradie
Ing. Jozef Dinda
2
2
3
3
10
3
Šimon Slivko
ZŠ Školská Spišské Podhradie
Mgr. Katarína Belinská
3
2
0
1
6
O náročnosti príkladov v okresnom kole svedčí aj počet získaných bodov. Za každý úplne vyriešený príklad žiak mohol získať 10 bodov. Niektorí žiaci využili celý čas – 4 hodiny na vyriešenie príkladov.
Na krajské kolo fyzikálnej olympiády do Prešova boli pozvaní len žiaci 9. ročníka. Uskutočnilo sa 13. apríla. Počas riešenia úloh mali pracovné stretnutie s predsedom krajskej fyzikálnej komisie všetci predsedovia okresných fyzikálnych komisií z prešovského kraja. I tohto roku sa opäť kritizoval problém náročnosti úloh v domácom aj okresnom kole fyzikálnej olympiády. Mnohých žiakov riešenie náročných úloh odrádza, už na úrovni školského kola, keď úlohy môžu riešiť doma. Pomôcť im môžu aj rodičia, známi. Najčastejšie však žiaci využívajú konzultácie, počas ktorých s pomocou svojho učiteľa riešia mnohé fyzikálne úlohy. Aj takýto spôsob pomáha žiakom - učivo z oblasti mechaniky, optiky, energie, elektrotechniky a iných fyzikálnych odvetví – prehĺbiť si svoje vedomosti, získať nové fyzikálne poznatky.
Veľkú radosť mal po dodaní výsledkov z krajskej fyzikálnej olympiády žiak Základnej školy na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí Tomáš Grivalský, keď sa dozvedel, že získal 29,5 boda. Obsadil krásne 5. miesto z 31 súťažiacich deviatakov. Aj touto cestou mu blahoželám k úspechu a ďakujem za trpezlivosť, dôslednosť, snahu a pozornosť na vyučovacích hodinách a pri spoločných stretnutiach počas prípravy na súťaž.
Ing. Jozef Dinda,
predseda okresnej komisie
fyzikálnej olympiády v Levoči
Aktualizované: 18.06.2018 19:42
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Pažica BOYARD MDD II. stupeň 2 3
4 5Športový areál pri ZŠ Školská Dopravné ihrisko - I. stupeň Mgr. Blahovská 6 13:30 Reštaurácia pod hradom Spoločenské popoludnie II. stupeň 7DJZ Prešov Nikola šuhaj lúpežník - divadelné predstavenie pre II. st. 8 9 10
11 12 13 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 14 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 15 16 17
18 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 19 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 20 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2018 (len školský obvod našej školy) ZRŠ, TU 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre podhradské školy I: + II. stupeň 21 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správanie, dochádzky žiakov za II. polrok školského roku 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 23 24
25 26 15:30 h Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Mesto Spišské Podhradie, RŠ 27 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok 28 29 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

93670
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011