Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Rok Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra

Ilustračné foto„My chytili sme sa do služby ducha,
a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.ˮ
                                                      Ľ. Štúr
 
Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Kto bol Ľudovít Štúr? Bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Jeho meno sa spája s množstvom prívlastkov – politik, jazykovedec, novinár, redaktor, básnik, spisovateľ, historik, pedagóg, filozof, národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny.
28. októbra 2015 si celé Slovensko pripomenulo 200. výročie narodenia významnej osobnosti, akou Ľudovít Štúr bol. Rodák z Uhrovca celý svoj život zasvätil práci pre slovenský národ. Národným záujmom podriadil svoj osobný život. Azda najvýznamnejším činom Ľ. Štúra bola kodifikácia spisovného jazyka – slovenčiny v roku 1843 a podiel na utvorení Slovenskej národnej rady.
Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry v ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí si pripomenuli Rok Ľudovíta Štúra a osobnosť Ľudovíta Štúra niekoľkými aktivitami.
Školskú chodbu zdobí nástenka s bohatým slovným a obrazovým materiálom, z ktorej sa môžu žiaci dozvedieť zaujímavosti zo života Ľudovíta Štúra.
9. A a 9. B trieda s triednymi učiteľkami Mgr. A. Seredayovou a Ing. A. Štramovou navštívili výstavu konanú  pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra v budove Mestského divadla v Levoči.
Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili  s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry mestskú knižnicu. Jej  pracovníčka p. A. Gondová pripravila obsažnú prezentáciu o živote a činnosti významnej osobnosti našich dejín, akou nepochybne Ľ. Štúr bol. Prezentácia bola spojená s výstavkou kníh o Ľ. Štúrovi.
Mgr. M. Farkašová pripravila kvíz o Ľ. Štúrovi pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2015. Súťažili štvorčlenné družstvá, ktoré sa borili s otázkami vyžadujúcimi vedomosti nielen o Ľ. Štúrovi, ale aj o celej štúrovskej generácii. Úlohy v 3 kolách hodnotila porota – Mgr. M. Farkašová a Mgr. L. Fľaková. Úlohy boli vedomostné a zároveň zábavné. Všetky družstvá boli dobre pripravené a bodové rozdiely boli minimálne. Najviac sa darilo družstvu 9. A triedy v zložení G. Krupová, K. Krupová, N. Pavluvčíková a B. Chromčová. O 1 bod za nimi zaostala 8. B trieda, ktorú zastupovala L. Jacková, Z. Klimová, T. Slebodníková a P. Raslavská. Na 3. mieste skončila 9. B trieda reprezentovaná T. Jarinovou, K. Dolnou, S. Baňasovou a B. Zumríkovou.
8. A  trieda na 4. mieste v zložení V. Krivdová, L. Marcinová, P. Lopatka a D. Rusnák stratila za víťazným družstvom iba 4 body. Žiaci v kvíze ukázali, že o Ľudovítovi Štúrovi vedia dosť a že sú hrdí na túto slávnu osobnosť slovenských národných dejín, ktorej heslom bolo: „ Horliť, pracovať, bojovať, žiť  i mrieť pre slovenský národ. ˮ
 
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    Palešovo námestie 9,
                                                                                    Spišské Podhradie
Aktualizované: 18.06.2018 19:42
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Pažica BOYARD MDD II. stupeň 2 3
4 5Športový areál pri ZŠ Školská Dopravné ihrisko - I. stupeň Mgr. Blahovská 6 13:30 Reštaurácia pod hradom Spoločenské popoludnie II. stupeň 7DJZ Prešov Nikola šuhaj lúpežník - divadelné predstavenie pre II. st. 8 9 10
11 12 13 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 14 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 15 16 17
18 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 19 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 20 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2018 (len školský obvod našej školy) ZRŠ, TU 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre podhradské školy I: + II. stupeň 21 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správanie, dochádzky žiakov za II. polrok školského roku 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 23 24
25 26 15:30 h Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Mesto Spišské Podhradie, RŠ 27 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok 28 29 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

35059
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011