Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Rok Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra

Ilustračné foto„My chytili sme sa do služby ducha,
a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.ˮ
                                                      Ľ. Štúr
 
Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Kto bol Ľudovít Štúr? Bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Jeho meno sa spája s množstvom prívlastkov – politik, jazykovedec, novinár, redaktor, básnik, spisovateľ, historik, pedagóg, filozof, národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny.
28. októbra 2015 si celé Slovensko pripomenulo 200. výročie narodenia významnej osobnosti, akou Ľudovít Štúr bol. Rodák z Uhrovca celý svoj život zasvätil práci pre slovenský národ. Národným záujmom podriadil svoj osobný život. Azda najvýznamnejším činom Ľ. Štúra bola kodifikácia spisovného jazyka – slovenčiny v roku 1843 a podiel na utvorení Slovenskej národnej rady.
Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry v ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí si pripomenuli Rok Ľudovíta Štúra a osobnosť Ľudovíta Štúra niekoľkými aktivitami.
Školskú chodbu zdobí nástenka s bohatým slovným a obrazovým materiálom, z ktorej sa môžu žiaci dozvedieť zaujímavosti zo života Ľudovíta Štúra.
9. A a 9. B trieda s triednymi učiteľkami Mgr. A. Seredayovou a Ing. A. Štramovou navštívili výstavu konanú  pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra v budove Mestského divadla v Levoči.
Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili  s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry mestskú knižnicu. Jej  pracovníčka p. A. Gondová pripravila obsažnú prezentáciu o živote a činnosti významnej osobnosti našich dejín, akou nepochybne Ľ. Štúr bol. Prezentácia bola spojená s výstavkou kníh o Ľ. Štúrovi.
Mgr. M. Farkašová pripravila kvíz o Ľ. Štúrovi pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2015. Súťažili štvorčlenné družstvá, ktoré sa borili s otázkami vyžadujúcimi vedomosti nielen o Ľ. Štúrovi, ale aj o celej štúrovskej generácii. Úlohy v 3 kolách hodnotila porota – Mgr. M. Farkašová a Mgr. L. Fľaková. Úlohy boli vedomostné a zároveň zábavné. Všetky družstvá boli dobre pripravené a bodové rozdiely boli minimálne. Najviac sa darilo družstvu 9. A triedy v zložení G. Krupová, K. Krupová, N. Pavluvčíková a B. Chromčová. O 1 bod za nimi zaostala 8. B trieda, ktorú zastupovala L. Jacková, Z. Klimová, T. Slebodníková a P. Raslavská. Na 3. mieste skončila 9. B trieda reprezentovaná T. Jarinovou, K. Dolnou, S. Baňasovou a B. Zumríkovou.
8. A  trieda na 4. mieste v zložení V. Krivdová, L. Marcinová, P. Lopatka a D. Rusnák stratila za víťazným družstvom iba 4 body. Žiaci v kvíze ukázali, že o Ľudovítovi Štúrovi vedia dosť a že sú hrdí na túto slávnu osobnosť slovenských národných dejín, ktorej heslom bolo: „ Horliť, pracovať, bojovať, žiť  i mrieť pre slovenský národ. ˮ
 
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    Palešovo námestie 9,
                                                                                    Spišské Podhradie
Aktualizované: 20.09.2018 13:28
<< September >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 09:00 ZŠ (v prípade nepriaznivého počasia miestne kino) Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

71527
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011