Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Rok Ľudovíta Štúra

Rok Ľudovíta Štúra

Ilustračné foto„My chytili sme sa do služby ducha,
a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.ˮ
                                                      Ľ. Štúr
 
Rok 2015 bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. Kto bol Ľudovít Štúr? Bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Jeho meno sa spája s množstvom prívlastkov – politik, jazykovedec, novinár, redaktor, básnik, spisovateľ, historik, pedagóg, filozof, národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny.
28. októbra 2015 si celé Slovensko pripomenulo 200. výročie narodenia významnej osobnosti, akou Ľudovít Štúr bol. Rodák z Uhrovca celý svoj život zasvätil práci pre slovenský národ. Národným záujmom podriadil svoj osobný život. Azda najvýznamnejším činom Ľ. Štúra bola kodifikácia spisovného jazyka – slovenčiny v roku 1843 a podiel na utvorení Slovenskej národnej rady.
Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry v ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí si pripomenuli Rok Ľudovíta Štúra a osobnosť Ľudovíta Štúra niekoľkými aktivitami.
Školskú chodbu zdobí nástenka s bohatým slovným a obrazovým materiálom, z ktorej sa môžu žiaci dozvedieť zaujímavosti zo života Ľudovíta Štúra.
9. A a 9. B trieda s triednymi učiteľkami Mgr. A. Seredayovou a Ing. A. Štramovou navštívili výstavu konanú  pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra v budove Mestského divadla v Levoči.
Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili  s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry mestskú knižnicu. Jej  pracovníčka p. A. Gondová pripravila obsažnú prezentáciu o živote a činnosti významnej osobnosti našich dejín, akou nepochybne Ľ. Štúr bol. Prezentácia bola spojená s výstavkou kníh o Ľ. Štúrovi.
Mgr. M. Farkašová pripravila kvíz o Ľ. Štúrovi pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2015. Súťažili štvorčlenné družstvá, ktoré sa borili s otázkami vyžadujúcimi vedomosti nielen o Ľ. Štúrovi, ale aj o celej štúrovskej generácii. Úlohy v 3 kolách hodnotila porota – Mgr. M. Farkašová a Mgr. L. Fľaková. Úlohy boli vedomostné a zároveň zábavné. Všetky družstvá boli dobre pripravené a bodové rozdiely boli minimálne. Najviac sa darilo družstvu 9. A triedy v zložení G. Krupová, K. Krupová, N. Pavluvčíková a B. Chromčová. O 1 bod za nimi zaostala 8. B trieda, ktorú zastupovala L. Jacková, Z. Klimová, T. Slebodníková a P. Raslavská. Na 3. mieste skončila 9. B trieda reprezentovaná T. Jarinovou, K. Dolnou, S. Baňasovou a B. Zumríkovou.
8. A  trieda na 4. mieste v zložení V. Krivdová, L. Marcinová, P. Lopatka a D. Rusnák stratila za víťazným družstvom iba 4 body. Žiaci v kvíze ukázali, že o Ľudovítovi Štúrovi vedia dosť a že sú hrdí na túto slávnu osobnosť slovenských národných dejín, ktorej heslom bolo: „ Horliť, pracovať, bojovať, žiť  i mrieť pre slovenský národ. ˮ
 
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    Palešovo námestie 9,
                                                                                    Spišské Podhradie
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

76193
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011