Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
V našej škole sa nenudíme

V našej škole sa nenudíme

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. V tomto týždni od 16.11. do 20.11.2015 aj naša škola sa zapojila do aktivít s protidrogovou tematikou.   Nezamerali sme  sa iba na sprostredkovanie informácii o škodlivých látkach žiakom a ich dôsledkoch na telesný a psychický vývoj človeka ,  ale hlavne na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, formovanie pozitívneho prístupu k sebe, k svojmu telu, k spolužiakom a svojmu okoliu.

V rámci tohto týždňa sme organizovali rôzne aktivity. V každej triede na prvom stupni sa uskutočnila triednická hodina na tému Ako poznám sám seba. Triedni učitelia využili publikáciu Nenič svoje múdre telo. Na hlavnej chodbe školy upozorňovala nástenka na protidrogovú tematiku. Pre žiakov 3.a.4. ročníka sme pripravili rozprávkový kvíz, ktorý nás presvedčil že deti poznajú a čítajú ľudové rozprávky a povesti. Triedna učiteľka 3.A triedy zorganizovala športové popoludnie pre žiakov a ich rodičov . Štvrtáci si zahrali futbal  a vybíjanú. Žiaci 2.A triedy prejavili svoju tvorivosť pri tvorbe plagátu Stop  fajčeniu a prváci vytvorili výtvarné práce na tému Ako trávim voľný čas. Veľký záujem prejavili deti o súťaž Človeče nehnevaj sa. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci od prvého až štvrtého ročníka.
Veríme, že aj tieto aktivity prispeli k tomu, ako predchádzať nude a ako získať schopnosť odolávať  rôznym závislostiam.                
 
Mgr.MáriaOlejníková
 koordinátor drogovej prevencie
                                                                                     1.stupeň
Aktualizované: 18.06.2018 19:42
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Pažica BOYARD MDD II. stupeň 2 3
4 5Športový areál pri ZŠ Školská Dopravné ihrisko - I. stupeň Mgr. Blahovská 6 13:30 Reštaurácia pod hradom Spoločenské popoludnie II. stupeň 7DJZ Prešov Nikola šuhaj lúpežník - divadelné predstavenie pre II. st. 8 9 10
11 12 13 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 14 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 15 16 17
18 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 19 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 20 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2018 (len školský obvod našej školy) ZRŠ, TU 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre podhradské školy I: + II. stupeň 21 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správanie, dochádzky žiakov za II. polrok školského roku 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 23 24
25 26 15:30 h Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Mesto Spišské Podhradie, RŠ 27 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok 28 29 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

97615
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011