Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Úspechy vo výtvarných súťažiach v šk.r.2015/2016

Úspechy vo výtvarných súťažiach v šk.r.2015/2016

Školský rok 2015/2016 bol v našej škole bohatý na množstvo umeleckých súťaží. Okrem literárnych a speváckych nechýbali ani výtvarné, o ktoré bol zo strany žiakov veľký záujem.

Prvou kreatívnou súťažou bola medzinárodná súťaž Vianočná pohľadnica, do ktorej sa zapojili žiaci prvého a druhého stupňa. Do Dolného Kubína putovalo približne dvadsaťpäť veselých pohľadníc s tematikou obľúbených sviatkov roka – Vianoc. Nápadom a voľbe techník sa medze nekládli. Veľmi nás potešila správa o získaní ceny za nápad pre našu žiačku Bronislavu Chromčovú z 9. A. Bronka znázornila vo svojej práci vianočného soba prostredníctvom techniky perokresba.
Každoročne je v našej škole zvykom usporadúvať pred Vianocami taktiež školskú výtvarnú súťaž, do ktorej sa snažíme zapojiť všetkých žiakov školy. Tá tohtoročná dostala názov Vianočná guľa 2016. Žiaci mali možnosť na hodinách výtvarnej výchovy či v pohodlí svojho domova vyrobiť z rôznych materiálov vianočnú guľu svojich predstáv. Najlepšie práce boli ocenené v rámci celoškolského odmeňovania žiakov. Najvyššie umiestnenia získali títo žiaci: Martin Šivec (4. A), Jakub Bartoš (2. A), Richard Hudaček (2. A), Katarína Kamenická (3. A); Nikola Pavluvčíková (9. A.), Klaudia Dzuríková (8. A) a Anna Vašková (6. A).
Súčasťou súťaže bola výstava prác v budove prvého a druhého stupňa základnej školy a v Mestskej knižnici v Spišskom Podhradí.
Vo februári na nás čakala ďalšia súťaž, do ktorej sme sa s radosťou pustili so žiakmi piateho a šiesteho ročníka. Išlo o celoslovenskú súťaž Vesmír očami detí. Fantázia a tvorivosť tu mali voľnú ruku. Súťaž bola limitovaná len počtom zúčastnených prác za školu. Keďže sa žiakom práce naozaj vydarili, mali sme veľký problém vybrať desať najlepších. Maľovaní kozmonauti, kreslení mimozemšťania, lietajúce taniere z papiera a z trblietok, či vymyslené planéty trebárs aj zo slamiek upútavali pozornosť každého z nás. Práca Miroslavy Klimovej zo 6. A upútala aj pozornosť porotcov v Hurbanove, ktorí jej udelili Diplom za ocenenú prácu.  
Zaujímavou súťažou, do ktorej sme sa zapojili už druhý rok, bol Spišský Jeruzalem očami detí. Súťaž zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko mesta Spišské Podhradie pri príležitosti podujatia Spišský Jeruzalem. Žiaci mali znázorniť, ako vnímajú kultúrne pamiatky Spišského Jeruzalema. Do súťaže bolo vybraných devätnásť prác z 2. stupňa a tri práce z 1. stupňa našej školy. Všetky práce mali patričnú umeleckú hodnotu. Úspechu sa tešili: Jozef Tejbus z 3. A za získanie 1. miesta v prvej kategórii a Natália Ovčáriková zo 7. A a Terézia Slebodníková z 8. B za získanie 3. miesta v druhej kategórii.
Veríme, že i v nasledujúcom školskom roku budeme odkrývať talenty našich žiakov, aby sme prispeli k skrášľovaniu sveta, v ktorom všetci nažívame.
 
Mgr. Lívia Fľaková
Základná škola
Palešovo námestie 9
Spišské Podhradie
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

96560
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011