Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Čriepky z aktivít školy

Čriepky z aktivít školy

 

Ilustračné fotoŽivot v Základnej škole na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí uteká rýchlo. Všedné vyučovacie dni sa  striedajú s dňami bohatými na rôzne udalosti zamerané na spoločenské, súťažné, športové i zábavné aktivity. A tých od začiatku školského roku nebolo málo. Myslíme si, že žiaci, ich pedagógovia i rodičia sa tešia z úspechov a môžu byť hrdí na dosiahnuté výsledky. Aj keď vo vyšších kolách súťaží neobsadili vždy vytúžené prvé 3 miesta, platí okrídlená fráza o tom, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dovoľte podeliť sa s niektorými našimi mimoškolskými aktivitami.

25. januára 2017 sa víťazi školského kola v prednese slovenskej povesti zúčastnili na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Levoči. Súťažiaci načreli do bohatej studne slovenských povestí a zo súťaže sa vrátili úspešne. Anna Vašková zo 7. A triedy obsadila 2. miesto, Lívia Topoliová z 5. A triedy 3. miesto. Ku cti všetkých súťažiacich prináleží fakt, že aj v dnešnej modernej dobe má umelecké slovo v ich živote čestné miesto.
Lásku k materskému jazyku pestujú vyučujúci slovenského jazyka a literatúry nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mimoškolskej činnosti.
21. februára 2017 uskutočnila Mgr. M. Farkašová a Mgr. L. Fľaková tradičný zábavný kvíz pre žiakov 2. stupňa pri príležitosti Medzinárodného dňa materského jazyka. Najviac sa darilo 8. A triede, ktorú reprezentoval Boris Kovalík, Natália Ovčáriková a Františka Vaľková. S menšími bodovými rozdielmi obsadila 2. miesto 9. B trieda a 3. miesto 7. A trieda.
1. polrok školského roku 2016/2017 zavŕšili žiaci, pedagógovia a rodičia tradičným karnevalom na 1. stupni a spoločenským popoludním na 2. stupni.
V telocvični školy sa predviedla plejáda veselých zaujímavých masiek a deti spolu s vyučujúcimi zabávali aj študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči. Spoločenské popoludnie sa konalo v priestoroch Reštaurácie pod hradom, ktoré si žiaci slávnostne vyzdobili, aby sa v ňom vo víre zábavy a tanca cítili ako na naozajstnom plese. A toto podujatie k nemu ďaleko nemalo. Prichystané stoly a stoličky pre každú triedu neostali dlho obsadené, veď rytmy modernej i ľudovej hudby priam lákali deti do tanečného kola. Nemenej zaujímavým bolo aj množstvo tombolových cien, na ktoré netrpezlivo čakali majitelia tombolových lístkov. V závere boli vyhlásení víťazi titulov o najlepší imidž, tanečný pár a tanečníkov. Popoludnie ubehlo rýchlo a vo večerných hodinách sa žiaci s nevôľou rozchádzali domov.
3. februára 2017 v deň polročných prázdnin skupina žiakov 2. stupňa nezaháľala, nesedela doma, ale skoro ráno vyrazila na turistickú akciu do Vysokých Tatier s p. učiteľkami Mgr. M. Farkašovou a Ing. A. Špinerovou. Východiskom túry bol Starý Smokovec a cesta na Hrebienok. Nádherné , priam ukážkové slnečné bezoblačné počasie pripomínajúce jar umocňovalo zážitky zúčastnených detí, ktorí dali prednosť pobytu v prírode . Bol to predovšetkým pohľad na ľadové sochy vytvorené umelcami celého sveta v akcii TATRY ICE MASTER, ľadový chrám a fosforeskujúce ľadové sochy ukryté v dvoch uzavretých priestoroch. Pokračovaním túry bola návšteva Rainerovej chaty, ktorá vo svojom okolí každoročne ukrýva snehový betlehem vytvorený chatárom z Rainerky. Žiaci boli nadšení množstvom snehu, po ktorom sa chodí inak ako v lete a často ho okúsili nielen pod nohami. Zvyšok popoludnia strávili sánkovaním na Hrebienku, odkiaľ sa neskôr vrátili do Starého Smokovca.
V čase od 9. do 13. januára 2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v neďalekom zimnom stredisku Krompachy – Plejsy. 37 žiakov s troma pedagógmi Mgr. V. Kubovčíkom, Mgr. M. Farkašovou a Mgr. V. Jackom bolo ubytovaných v hoteli Plejsy. Výcvik prebiehal v družstvách s odbornými inštruktormi. Na začiatku výcviku boli len štyria lyžiari. Chvályhodné je, že s výnimkou dvoch žiakov zvládli základy lyžovania všetci. Prvé nesmelé kroky, pády vystriedali nesmelé zastavovania, oblúčiky a postupne lyžovanie na strmšom svahu. Deti boli z lyžovania nadšené a nezmenila to ani skutočnosť, že lyžovali v 15 i viacstupňovom mraze. Chvíle na oddych trávili v priestoroch horského hotela, ktorý má výborné podmienky na využitie voľného času vrátane wellness strediska. Týždeň ubehol rýchlo a väčšine sa domov ísť nechcelo.
O tom, že sa žiaci venujú aj ochrane životného prostredia, svedčí fakt, že im nie ľahostajný život spevavého vtáctva. V tohoročnej krutej zime sa žiaci 6. B triedy rozhodli, že malým tvorom pomôžu. Peter Berko s pomocou svojich rodičov zhotovil vtáčiu búdku, ktorú deti spolu s p. učiteľkou Mgr. M. Farkašovou upevnili na strom na školskom pozemku. S radosťou, nadšením a hrdosťou ju napĺňajú potravou vhodnou pre vtáky, ktoré aj v zime ostávajú u nás. Pravidelne spolu so 6. A triedou im potravu v zimných mesiacoch dopĺňajú.
Tieto aktivity sa konali prevažne v prvých mesiacoch nového kalendárneho roka. Bohatý bol aj december, keď sa v škole uskutočnili jazykové a spoločenské olympiády, matematické, vedomostné a športové súťaže. Vyvrcholením bol vianočný program Strieborná hviezdička v mestskom kine, návšteva predvianočných Košíc a programu Spišské Vianoce v múzeu v Levoči. Aktivity školy sú zachytené aj vo fotogalérii na webovej stránke školy.
 
                                                                          Mgr. Mária Farkašová,
                                                                              Palešovo námestie,

            Spišské Podhradie

Aktualizované: 29.06.2018 07:50
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

49107
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011