Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Čriepky z aktivít školy

Čriepky z aktivít školy

 

Ilustračné fotoŽivot v Základnej škole na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí uteká rýchlo. Všedné vyučovacie dni sa  striedajú s dňami bohatými na rôzne udalosti zamerané na spoločenské, súťažné, športové i zábavné aktivity. A tých od začiatku školského roku nebolo málo. Myslíme si, že žiaci, ich pedagógovia i rodičia sa tešia z úspechov a môžu byť hrdí na dosiahnuté výsledky. Aj keď vo vyšších kolách súťaží neobsadili vždy vytúžené prvé 3 miesta, platí okrídlená fráza o tom, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Dovoľte podeliť sa s niektorými našimi mimoškolskými aktivitami.

25. januára 2017 sa víťazi školského kola v prednese slovenskej povesti zúčastnili na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Levoči. Súťažiaci načreli do bohatej studne slovenských povestí a zo súťaže sa vrátili úspešne. Anna Vašková zo 7. A triedy obsadila 2. miesto, Lívia Topoliová z 5. A triedy 3. miesto. Ku cti všetkých súťažiacich prináleží fakt, že aj v dnešnej modernej dobe má umelecké slovo v ich živote čestné miesto.
Lásku k materskému jazyku pestujú vyučujúci slovenského jazyka a literatúry nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mimoškolskej činnosti.
21. februára 2017 uskutočnila Mgr. M. Farkašová a Mgr. L. Fľaková tradičný zábavný kvíz pre žiakov 2. stupňa pri príležitosti Medzinárodného dňa materského jazyka. Najviac sa darilo 8. A triede, ktorú reprezentoval Boris Kovalík, Natália Ovčáriková a Františka Vaľková. S menšími bodovými rozdielmi obsadila 2. miesto 9. B trieda a 3. miesto 7. A trieda.
1. polrok školského roku 2016/2017 zavŕšili žiaci, pedagógovia a rodičia tradičným karnevalom na 1. stupni a spoločenským popoludním na 2. stupni.
V telocvični školy sa predviedla plejáda veselých zaujímavých masiek a deti spolu s vyučujúcimi zabávali aj študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči. Spoločenské popoludnie sa konalo v priestoroch Reštaurácie pod hradom, ktoré si žiaci slávnostne vyzdobili, aby sa v ňom vo víre zábavy a tanca cítili ako na naozajstnom plese. A toto podujatie k nemu ďaleko nemalo. Prichystané stoly a stoličky pre každú triedu neostali dlho obsadené, veď rytmy modernej i ľudovej hudby priam lákali deti do tanečného kola. Nemenej zaujímavým bolo aj množstvo tombolových cien, na ktoré netrpezlivo čakali majitelia tombolových lístkov. V závere boli vyhlásení víťazi titulov o najlepší imidž, tanečný pár a tanečníkov. Popoludnie ubehlo rýchlo a vo večerných hodinách sa žiaci s nevôľou rozchádzali domov.
3. februára 2017 v deň polročných prázdnin skupina žiakov 2. stupňa nezaháľala, nesedela doma, ale skoro ráno vyrazila na turistickú akciu do Vysokých Tatier s p. učiteľkami Mgr. M. Farkašovou a Ing. A. Špinerovou. Východiskom túry bol Starý Smokovec a cesta na Hrebienok. Nádherné , priam ukážkové slnečné bezoblačné počasie pripomínajúce jar umocňovalo zážitky zúčastnených detí, ktorí dali prednosť pobytu v prírode . Bol to predovšetkým pohľad na ľadové sochy vytvorené umelcami celého sveta v akcii TATRY ICE MASTER, ľadový chrám a fosforeskujúce ľadové sochy ukryté v dvoch uzavretých priestoroch. Pokračovaním túry bola návšteva Rainerovej chaty, ktorá vo svojom okolí každoročne ukrýva snehový betlehem vytvorený chatárom z Rainerky. Žiaci boli nadšení množstvom snehu, po ktorom sa chodí inak ako v lete a často ho okúsili nielen pod nohami. Zvyšok popoludnia strávili sánkovaním na Hrebienku, odkiaľ sa neskôr vrátili do Starého Smokovca.
V čase od 9. do 13. januára 2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik v neďalekom zimnom stredisku Krompachy – Plejsy. 37 žiakov s troma pedagógmi Mgr. V. Kubovčíkom, Mgr. M. Farkašovou a Mgr. V. Jackom bolo ubytovaných v hoteli Plejsy. Výcvik prebiehal v družstvách s odbornými inštruktormi. Na začiatku výcviku boli len štyria lyžiari. Chvályhodné je, že s výnimkou dvoch žiakov zvládli základy lyžovania všetci. Prvé nesmelé kroky, pády vystriedali nesmelé zastavovania, oblúčiky a postupne lyžovanie na strmšom svahu. Deti boli z lyžovania nadšené a nezmenila to ani skutočnosť, že lyžovali v 15 i viacstupňovom mraze. Chvíle na oddych trávili v priestoroch horského hotela, ktorý má výborné podmienky na využitie voľného času vrátane wellness strediska. Týždeň ubehol rýchlo a väčšine sa domov ísť nechcelo.
O tom, že sa žiaci venujú aj ochrane životného prostredia, svedčí fakt, že im nie ľahostajný život spevavého vtáctva. V tohoročnej krutej zime sa žiaci 6. B triedy rozhodli, že malým tvorom pomôžu. Peter Berko s pomocou svojich rodičov zhotovil vtáčiu búdku, ktorú deti spolu s p. učiteľkou Mgr. M. Farkašovou upevnili na strom na školskom pozemku. S radosťou, nadšením a hrdosťou ju napĺňajú potravou vhodnou pre vtáky, ktoré aj v zime ostávajú u nás. Pravidelne spolu so 6. A triedou im potravu v zimných mesiacoch dopĺňajú.
Tieto aktivity sa konali prevažne v prvých mesiacoch nového kalendárneho roka. Bohatý bol aj december, keď sa v škole uskutočnili jazykové a spoločenské olympiády, matematické, vedomostné a športové súťaže. Vyvrcholením bol vianočný program Strieborná hviezdička v mestskom kine, návšteva predvianočných Košíc a programu Spišské Vianoce v múzeu v Levoči. Aktivity školy sú zachytené aj vo fotogalérii na webovej stránke školy.
 
                                                                          Mgr. Mária Farkašová,
                                                                              Palešovo námestie,

            Spišské Podhradie

Aktualizované: 18.06.2018 19:42
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Pažica BOYARD MDD II. stupeň 2 3
4 5Športový areál pri ZŠ Školská Dopravné ihrisko - I. stupeň Mgr. Blahovská 6 13:30 Reštaurácia pod hradom Spoločenské popoludnie II. stupeň 7DJZ Prešov Nikola šuhaj lúpežník - divadelné predstavenie pre II. st. 8 9 10
11 12 13 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 14 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 15 16 17
18 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 19 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 20 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2018 (len školský obvod našej školy) ZRŠ, TU 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre podhradské školy I: + II. stupeň 21 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správanie, dochádzky žiakov za II. polrok školského roku 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 23 24
25 26 15:30 h Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Mesto Spišské Podhradie, RŠ 27 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok 28 29 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

89668
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011