Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Škola v prírode vo Vysokých Tatrách

Škola v prírode vo Vysokých Tatrách

      Škola v prírode sa konala v dňoch od 12.6. – 16.6.2017. Zúčastnilo sa je 34 žiakov z 2. – 3. ročníka. Ubytovaní sme boli v hoteli Villa Siesta v Novom Smokovci.

 

     Vedúcou školy v prírode bola  Mgr. Martina Toporcerová, ďalší pedagógovia Mgr. Alena Blahovská a Mgr. Františka Teringová. Cieľom školy v prírode bolo stráviť  5-dňový pobyt v mimoškolskom prostredí, rozšíriť poznatky o prírode jej priamym pozorovaním, spoznať faunu a flóru Vysokých Tatier ich okolia a upevňovať zdravie a rozvíjať telesnú zdatnosť detí.

 

     Po príchode do Nového Smokovca nás čakali naši animátori Karin, Barbora, Alžbeta a zdravotníčka Mária, ktorí nás privítali a pomohli nám s ubytovaním detí. Po ubytovaní nasledoval bohatý animačný program. Celý sa niesol v indiánskom duchu a náš hotel sa zmenil na indiánsku obec NAKIRU. Deti sa rozdelili do troch kmeňov, vymysleli si pokrik a vylosovali si svoje mená. Každé dieťa v kmeni skladalo náčelnícke skúšky.  Nasledovalo  predstavenie kmeňov: Vlčí králi, Teepeedí,  Lišihači  a úvodná ceremoniálna diskotéka. Súčasťou nabitého programu bola aj turistická vychádzka na Štrbské pleso, navštívili sme aj Múzeum TANAP-u v Tatranskej  Lomnici, kde sme sledovali prírodopisný film o svišťovi vrchovskom. Ďalšia turistická vychádzka nás zaviedla do Starého Smokovca do Tricklandie. V nej sme putovali Slovenskom v galérii optických ilúzií na námety slovenských ľudových povestí a rozprávok.  V popoludňajšom animačnom programe deti zažili množstvo zábavy spojenej so súbojmi kmeňov, hľadaním pokladu, hrami a súťažami.  Skúškou tvorivosti bol umelecký deň, kde si deti mohli vyskúšať tvorbu z hliny, výrobu lapačov snov, indiánskych čeleniek a scénku s rekvizitami.  Súčasťou školy v prírode bola  aj vedomostná súťaž Ako poznám NAKIRU?  Počas pobytu si deti vypĺňali denník školy v prírode.  Na záver bolo vyhodnotenie školy v prírode, súťaží kmeňov a čistoty izieb. Deti dostali množstvo ocenení, diplomov a reklamných predmetov CK Andromeda. Poslednou zastávkou bola návšteva Belianskej jaskyne. Deťom sa veľmi páčila.

 

     Počas pobytu sa upevnili medzi žiakmi priateľské vzťahy, deti sme viedli k uvedomelej disciplíne, vytrvalosti, spolupráci a spolupatričnosti.  Hotel bol nádherný, ubytovanie tiež, príroda prekrásna s výhľadom na Vysoké Tatry. 

 

     Plán výchovno-vzdelávacej činnosti bol naplnený na 100 %, nakoľko nám počasie prialo.

 

     Záverom môžeme skonštatovať, že stanovené ciele boli splnené. Žiaci z pobytu vo Vysokých Tatrách odchádzali bohatší o nové poznatky, spokojní a plní zážitkov.

 

                                                                   Mgr. Martina Toporcerová

                                                                    vedúca Školy v prírode

 

Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

38755
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011