Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Žiaci v Dome tradičných remesiel

Žiaci v Dome tradičných remesiel

Illustračné fotoŽijeme v modernej dobe, v ktorej vládnu moderné technológie. Ako vyučujúci slovenského jazyka a literatúry sme sa ocitli v zápase medzi moderným a tradičným. Naším poslaním na hodinách literatúry je priviesť žiakov k literatúre a naučiť ich milovať knihy. Nezastupiteľnú úlohu majú aj knižnice. Spolupráca učiteľov s knihovníkmi prispieva k tomu, že aj v dnešnej dobe je dostatok mladých ľudí, ktorí siahnu po knihe a ponoria sa do pútavého deja a prežívajú ho spolu s jeho hrdinami. O to sa snažia aj pedagógovia ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí.

Prvý októbrový týždeň navštívili všetky triedy 1. a 2. stupňa Dom tradičných remesiel v Spišskom Podhradí, v ktorom sa nachádza mestská knižnica, MKS, galéria a pripravené priestory budúceho múzea. Bola to vlastne exkurzia v zrenovovaných priestoroch, ktorými ich sprevádzal pán Marián Boržík.
Vyučujúca slovenského jazyka Mgr. Mária Farkašová navštívila túto budovu  s 5.A, 6.A, 7.A a 9. B triedou. Navštívili sme galériu na 2. poschodí, ktorá ukrýva nádherné obrazy  a keramické diela z maliarskych plenérov, ktoré sa v Spišskom Podhradí konali v rokoch 2013 – 2016. Boli to reminiscencie venované Spišskému Jeruzalemu a výročiu príchodu Cyrila a Metoda . Žiaci si ich pozreli s obdivom  a laickým pohľadom konštatovali, že sú pekné.
Vedúca knižnice pani Anna Gondová nás privítala v nových priestoroch knižnice a s veľkou hrdosťou nás previedla po všetkých miestnostiach, ktoré zaberajú dve poschodia časti budovy a na ich vzhľade má aj ona obrovský podiel. Vzorne poukladané knihy v policiach v miestnosti pre detských čitateľov, ponuka najnovších kníh a odporúčanie pani Gondovej spolu s vnútorným zariadením ohúrili žiakov a po týchto návštevách pribudli do mestskej knižnice noví čitatelia.
Priznám sa, že nie som obyvateľom Spišského Podhradia a priestory Domu tradičných remesiel som videla prvýkrát. Bola som milo prekvapená a pozrela som si ich s obdivom a konštatovaním, že je to reprezentačný objekt. Myslím si , že vedenie mesta má zásluhu na tom, že sa renováciou tohto objektu pozdvihla kultúra v meste. Dom tradičných remesiel sa zaradil k ďalším objektom v centre mesta, ktoré prispievajú k tomu, aby sa turisti, ktorí navštívia Spišský hrad a Spišské Podhradie, sem radi vracali.
 
 
 
                                                                                            Mgr. Mária Farkašová,
Základná škola,
                                                                                            Palešovo námestie,
                                                                                            Spišské Podhradie
Aktualizované: 18.06.2018 19:42
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Pažica BOYARD MDD II. stupeň 2 3
4 5Športový areál pri ZŠ Školská Dopravné ihrisko - I. stupeň Mgr. Blahovská 6 13:30 Reštaurácia pod hradom Spoločenské popoludnie II. stupeň 7DJZ Prešov Nikola šuhaj lúpežník - divadelné predstavenie pre II. st. 8 9 10
11 12 13 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 14 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 15 16 17
18 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 19 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 20 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2018 (len školský obvod našej školy) ZRŠ, TU 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre podhradské školy I: + II. stupeň 21 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správanie, dochádzky žiakov za II. polrok školského roku 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 23 24
25 26 15:30 h Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Mesto Spišské Podhradie, RŠ 27 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok 28 29 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

83004
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011