Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Žiaci v Dome tradičných remesiel

Žiaci v Dome tradičných remesiel

Illustračné fotoŽijeme v modernej dobe, v ktorej vládnu moderné technológie. Ako vyučujúci slovenského jazyka a literatúry sme sa ocitli v zápase medzi moderným a tradičným. Naším poslaním na hodinách literatúry je priviesť žiakov k literatúre a naučiť ich milovať knihy. Nezastupiteľnú úlohu majú aj knižnice. Spolupráca učiteľov s knihovníkmi prispieva k tomu, že aj v dnešnej dobe je dostatok mladých ľudí, ktorí siahnu po knihe a ponoria sa do pútavého deja a prežívajú ho spolu s jeho hrdinami. O to sa snažia aj pedagógovia ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí.

Prvý októbrový týždeň navštívili všetky triedy 1. a 2. stupňa Dom tradičných remesiel v Spišskom Podhradí, v ktorom sa nachádza mestská knižnica, MKS, galéria a pripravené priestory budúceho múzea. Bola to vlastne exkurzia v zrenovovaných priestoroch, ktorými ich sprevádzal pán Marián Boržík.
Vyučujúca slovenského jazyka Mgr. Mária Farkašová navštívila túto budovu  s 5.A, 6.A, 7.A a 9. B triedou. Navštívili sme galériu na 2. poschodí, ktorá ukrýva nádherné obrazy  a keramické diela z maliarskych plenérov, ktoré sa v Spišskom Podhradí konali v rokoch 2013 – 2016. Boli to reminiscencie venované Spišskému Jeruzalemu a výročiu príchodu Cyrila a Metoda . Žiaci si ich pozreli s obdivom  a laickým pohľadom konštatovali, že sú pekné.
Vedúca knižnice pani Anna Gondová nás privítala v nových priestoroch knižnice a s veľkou hrdosťou nás previedla po všetkých miestnostiach, ktoré zaberajú dve poschodia časti budovy a na ich vzhľade má aj ona obrovský podiel. Vzorne poukladané knihy v policiach v miestnosti pre detských čitateľov, ponuka najnovších kníh a odporúčanie pani Gondovej spolu s vnútorným zariadením ohúrili žiakov a po týchto návštevách pribudli do mestskej knižnice noví čitatelia.
Priznám sa, že nie som obyvateľom Spišského Podhradia a priestory Domu tradičných remesiel som videla prvýkrát. Bola som milo prekvapená a pozrela som si ich s obdivom a konštatovaním, že je to reprezentačný objekt. Myslím si , že vedenie mesta má zásluhu na tom, že sa renováciou tohto objektu pozdvihla kultúra v meste. Dom tradičných remesiel sa zaradil k ďalším objektom v centre mesta, ktoré prispievajú k tomu, aby sa turisti, ktorí navštívia Spišský hrad a Spišské Podhradie, sem radi vracali.
 
 
 
                                                                                            Mgr. Mária Farkašová,
Základná škola,
                                                                                            Palešovo námestie,
                                                                                            Spišské Podhradie
Aktualizované: 29.06.2018 07:50
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

41277
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011