Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Dni plné farieb a hier

Dni plné farieb a hier

Ilustračné fotoObčianske združenie Dolná škola – združenie rodičov a priateľov školy pripravilo pre žiakov ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí zábavné dopoludnia pod názvom Dni plné farieb a hier. 10 novembra 2016 súťažili triedy 1. stupňa, 11. novembra triedy 2. stupňa.

Súťaže prebiehali v telocvični školy. Na čele súťažného tímu bol kapitán - triedny učiteľ. Každý tím si zvolil farbu svojho oblečenia a charakteristické pomenovanie. V súťažnom dopoludní si deti preverili svoje vedomosti, manuálne zručnosti a športové schopnosti v rôznych súťažiach, ktoré pre nich pripravili rodičia.
V prvý súťažný deň sa telocvičňa začala plniť nedočkavými malými školákmi, dokonca aj pozvanými predškolákmi z MŠ v Spišskom Podhradí. Farebná masa sa čoskoro rozdelila podľa farieb do svojich tímov. Do súťaženia sa pustili zelení Mravčekovia z MŠ, biele Nezábudky z 1. A, červené Lienky z 2. A, modrí Avatari z 3. A, zelené Jašteričky z 3. B a žltí Mimoni zo 4. A triedy. Zábavné dopoludnie moderovala mamička PhDr. Zdena Kolárska. Na regulérnosť súťažiaceho tímu dohliadal jeden rodič a samozrejme porota v zložení troch pánov – Mgr. Vladimíra Šolca, Miloša Komaru a Mariána Boržíka. Všetky družstvá súťažili v každej disciplíne súčasne. Úlohy plnili v časovom limite, prípadne bez limitu v rýchlosti splnenia zadaných úloh, za ktoré získavali body. 12 kôl znamenalo 12 súťažných úloh. Medzi nimi nechýbal zábavný kvíz, športové štafety, vedomostné úlohy či skladanie puzzle a farebnej mozaiky. Atmosféra bola vynikajúca, ešte krajší bol pohľad na súťažiace deti, ktorých členovia družstva hlasno povzbudzovali. Tabuľa s vyznačenými úlohami 12 kôl sa zapĺňala bodmi, ktorých skóre vylepšili body získané od súťažiacich kapitánov - triednych učiteľov. Prestávku pred sčítaním výsledkov súťažiacich tímov vyplnili tóny rytmickej hudby a tanec rozšantených detí. Sily družstiev boli takmer vyrovnané, bodové rozdiely neboli veľké. Víťazným tímom sa stali Avatari z 3. A triedy s kapitánkou Mgr. A. Blahovskou. 2. miesto obsadil tím 3. B – Jašteričky a 3. miesto Mimoni zo 4. A triedy. Statočne sa držali aj budúci prváci – Mravčekovia z MŠ, ktorí skončili na 4. mieste. Za výborné výsledky a aktivitu v súťažiach čakala  všetky súťažiace deti sladká odmena.
V druhý farebný deň zaujalo svoje miesta v telocvični 7 súťažných tímov z 2. stupňa – Pomaranče z  5. A, „ Peňeži ˮ zo 6. A, Šmolkovia zo 6. B, Gumkáči zo 7. A, skupina Black and white z 8. A, Juzek family z 9. A a Aplikácie z 9. B triedy. Názvu tímu zodpovedalo príslušné farebné oblečenie. Kapitáni predstavili svoje družstvo a jeho členovia sa predstavili bojovým pokrikom. Za porotcovský stôl zasadol Mgr. Vladimír Šolc, Viktória Juríková a Marián Boržík. Moderátorkou súťažného dopoludnia bola mamička MUDr. Ľudmila Vargová. K súťažiacim družstvám sa postavili koordinátori z radov rodičov a zábavné súťaženie začalo. Za hlasného povzbudzovania súťažili jednotlivci, prípadne menšie skupiny zástupcov tímu. V 12 kolách triafali vrecúška do plastových tanierov, prenášali klince na niti, skladali puzzle, tvorili slová, hádali kvízové  úlohy, súťažili v športových štafetách. Do plnenia úloh sa zapojili aj kapitáni – triedni učitelia. Po pridelení bonusových bodov za najsympatickejšie, najoriginálnejšie a najdisciplinovanejšie družstvo čakali žiaci netrpezlivo na verdikt poroty. Čakanie na výsledky a krátke pauzy medzi súťažením spríjemňovala hudba mixovaná mamičkou pani Zuzanou Klimovou, ku ktorej sa deti pridali spevom a odvážlivci sólovým tancom. Atmosféra bola vynikajúca, príjemný bol pohľad na rozšantené bezstarostné deti vyvolávajúce veselú náladu. Najviac sa darilo Aplikáciám z 9. B triedy pod vedením kapitánky Mgr. M. Vojtanekovej, ktorí súťaž vyhrali. Za nimi skončili súťažné tímy z 9. A a 8. A triedy. Aj keď boli možno niektorí súťažiaci sklamaní z umiestnenia, ich kapitáni ich upokojili tradičnými slovami, že dôležitejšie ako vyhrať je zúčastniť sa. Veď cieľom celej aktivity bolo netradičnou formou prežiť deň v škole a zabaviť sa. Všetky tímy boli odmenené adekvátnou sladkou odmenou.  
Zábavné súťažné dopoludnie sa skončilo. Žiaci odišli domov, školské priestory utíchli.
Veľká vďaka patrí predsedníčke rodičovskej rady Ing. Tatiane Kamenickej, všetkým obetavým rodičom a tým,  ktorí Dni farieb a hier pripravili. Stálo ich to veľa úsilia, voľného času, ale urobili to radi a s pocitom, že urobili niečo dobré pre svoje deti. Takéto aktivity dokazujú, že spolupráca školy a rodičov v ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí je na dobrej úrovni. Dúfame, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti a že vytýčená tradícia aktivít školy bude pokračovať.
    
      
 
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    Palešovo námestie,
                                                                                                          Spišské Podhradie
Aktualizované: 20.09.2018 13:28
<< September >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 09:00 ZŠ (v prípade nepriaznivého počasia miestne kino) Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

54590
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011