Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Ilustračné fotoV dňoch 9. – 13.1.2017 sa uskutočnil pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Krompachy-Plejsy.

 Dodávateľom bol Ing. Michal Kováč – CK Andromeda, ul Športová 2, Bojnice. Lyžiarsky výcvik bol financovaný z finančných prostriedkov, ktoré MŠVVŠ SR už po druhýkrát vyhradilo na tento účel. Príspevok na jedného žiaka bol vo výške 150 €.
Vedúcim lyžiarskeho výcviku bol pán učiteľ Mgr. Vladimír Kubovčík, z ďalších pedagógov to bola pani učiteľka Mgr. Mária Farkašová a pán učiteľ Mgr. Vladimír Jacko. Pri výcviku pomáhali lyžiarski inštruktori Michal Kováč, Peter Riška, Monika Kulifajová a zdravotníkom bol Bc. Ján Štefaňák.
Lyžiarskeho výcviku /ďalej LV/ sa zúčastnilo 37 žiakov, z toho 33 nelyžiarov a 4 lyžiari. Už z týchto čísel je čitateľné, že práca bola náročná, najmä prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. (jedna pokročilá skupina lyžiarov spolu s lyžiarmi, ktorí zvládli základy pomerne rýchlo, dve nelyžiarske - začiatočnícke skupiny).
Cieľom výcviku pre začiatočníkov bolo vedieť zjazdiť terén oblúkmi v obojstrannom prívrate -  pluhu.
Prvý deň získavali zručnosti v ovládaní lyží, druhý deň sa učili oblúky v pluhu. Tretí deň všetci začiatočníci zvládli jazdu na vleku a zlyžovali začiatočnícky svah, zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa individuálnych daností. Štvrtý deň všetci žiaci zlyžovali aj druhý, strmší svah, k oblúkom pridávali rôzne akrobatické prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Zároveň to bola príprava na záverečné preukázanie zvládnutia lyžovania a splnenie cieľa.
Cieľom výcviku pre pokročilých bolo vedieť zjazdiť svah paralelnými (znožnými) oblúkmi carvingovým štýlom, krátky a dlhý carvingový oblúk a zvládnuť tieto úkony aj na strmšom svahu.
Vo výcviku sme sa prvé dva dni sústredili na základy jazdy, pády a brzdenie a zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností, základné carvingové cvičenia a vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela podľa možností dlhými carvingovými oblúkmi. V tretí a štvrtý deň sme zdokonaľovali koordinované prenášanie váhy pri krátkom carvingovom oblúku so správnym náklonom, zlyžovanie ťažkého terénu veľkým oblúkom s postupným  prechodom do krátkeho oblúku. V piaty deň bolo opakovanie a  voľné lyžovanie.
Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, formatívne  pri ukončení LV. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Lyžiarsky výcvik ukončilo všetkých 36 žiakov.
Menšie poranenie prsta u jedneho žiaka sa netýkalo činnosti na svahu, ale stalo sa počas voľnočasovej aktivity. Žiak bol lekársky odborne ošetrený v miestnej nemocnici a podrobil sa liečbe.
Správanie žiakov v hoteli a na svahu bolo ukážkové. Strava, ubytovanie a celkové služby boli na vysokej úrovni. Voľnočasové činnosti ako bowling, stolný tenis a rôzne iné hry dostatočne zamestnali žiakov aj vo večerných hodinách. V stredu večer boli žiaci na návšteve mesta  Krompachy a vo štvrtok sa tešili zo záverečnej diskotéky.
Ciele lyžiarskeho výcviku boli splnené a jeho priebeh hodnotím veľmi dobre, čo dokazuje aj pozitívna spätná väzba zo strany žiakov, rodičov, pedagógov a rodičov.  
 
Spišské Podhradie 16.1.2017
Mgr. Vladimír Kubovčík
vedúci lyžiarskeho výcviku
Aktualizované: 29.06.2018 07:50
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

43559
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011