Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Mediálna výchova

Mediálna výchova

Ilustračné foto To je téma blokového vyučovania, ktoré žiaci 7. A triedy ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí absolvovali 19. októbra 2016 s triednou učiteľkou Máriou Farkašovou.

Médiá zohrávajú významnú úlohu v dnešnej spoločnosti. Sú najväčším zdrojom informácií a zároveň ovplyvňujú verejnú mienku. Do nášho života vstupujú prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, filmu a internetu. Za najstarší masovokomunikačný prostriedok možno považovať tlač, ktorej počiatky súvisia s vynálezom tlačiarenského stroja v roku 1454 Johanom Guttenbergom. Ponuka médií je dnes mimoriadne bohatá. Z ponuky si vyberáme  tie, ktoré pre nás majú význam. Využívame ich kvôli informovanosti,  vzdelávaniu, zábave, oddychu, komunikovaniu.  Nemali by sme s nimi tráviť čas bezdôvodne, ale vždy s nejakým úmyslom. Vyznať sa v tejto problematike pomáhajú žiakom aj pedagógovia a z toho dôvodu si škola vybrala za jednu z tém blokového vyučovania práve mediálnu výchovu.
     Na pracovnom stretnutí siedmakov oboznámila triedna učiteľka s druhmi médií a ich vývojom. Z prezentácií sa dozvedeli o špecifikách jednotlivých médií a o práci ich zamestnancov. Blok zakončili vyplnením dotazníkov, kde preukázali získané vedomosti aj vlastné názory na fungovanie médií.
 Pre lepšie spoznanie novinárskej práce sa v triede uskutočnila beseda s redaktorkou Spišského denníka Korzár pani Máriou Šimoňákovou, ktorá porozprávala o tom, ako sa k práci redaktorky v novinách, ktorej sa venuje už 14 rokov, dostala a ktorá ju podľa jej slov maximálne napĺňa. Deťom priblížila poznatky o tom, ako sa dostáva k jednotlivým reportážam, akým spôsobom ich spracuje  a zároveň ako prebieha práca tímu v denníku Korzár.  Odpovedala na zvedavé otázky týkajúce sa nielen jej práce, ale aj súkromia. Rozprávanie pani Šimoňákovej  bolo pútavé a ochotne odpovedala na to, čo deti najviac zaujímalo.
     V nasledujúcom  bloku pracovali siedmaci v skupinách a v tvorivej atmosfére vytvorili triedny časopis. Navrhli rôzne titulné strany a spracovali množstvo príspevkov. Hodiny blokového vyučovania ubehli rýchlejšie ako klasické vyučovanie, čo svedčí o tom, že žiakov téma mediálnej výchovy zaujala.
     Ako vyučujúca slovenského jazyka a literatúry dúfam a verím, že snáď sa medzi nimi nájde budúci redaktor a novinár.
 
 
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    ZŠ, Palešovo námestie,

                                                                                    Spišské Podhradie

Aktualizované: 18.06.2018 19:42
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Pažica BOYARD MDD II. stupeň 2 3
4 5Športový areál pri ZŠ Školská Dopravné ihrisko - I. stupeň Mgr. Blahovská 6 13:30 Reštaurácia pod hradom Spoločenské popoludnie II. stupeň 7DJZ Prešov Nikola šuhaj lúpežník - divadelné predstavenie pre II. st. 8 9 10
11 12 13 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 14 13. až 14.06.2018 Testovanie Proforient VIII. ročník Výchovný poradca, CPPP Levoča 15 16 17
18 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 19 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 20 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2018 (len školský obvod našej školy) ZRŠ, TU 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre podhradské školy I: + II. stupeň 21 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správanie, dochádzky žiakov za II. polrok školského roku 18. až 22.06.2018 Plaváreň Krompachy Plavecký výcvik - VI. + VII. ročník Mgr. Kubovčík 23 24
25 26 15:30 h Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Mesto Spišské Podhradie, RŠ 27 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok 28 29 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 2017/2018 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

14693
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011