Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Mediálna výchova

Mediálna výchova

Ilustračné foto To je téma blokového vyučovania, ktoré žiaci 7. A triedy ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí absolvovali 19. októbra 2016 s triednou učiteľkou Máriou Farkašovou.

Médiá zohrávajú významnú úlohu v dnešnej spoločnosti. Sú najväčším zdrojom informácií a zároveň ovplyvňujú verejnú mienku. Do nášho života vstupujú prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, filmu a internetu. Za najstarší masovokomunikačný prostriedok možno považovať tlač, ktorej počiatky súvisia s vynálezom tlačiarenského stroja v roku 1454 Johanom Guttenbergom. Ponuka médií je dnes mimoriadne bohatá. Z ponuky si vyberáme  tie, ktoré pre nás majú význam. Využívame ich kvôli informovanosti,  vzdelávaniu, zábave, oddychu, komunikovaniu.  Nemali by sme s nimi tráviť čas bezdôvodne, ale vždy s nejakým úmyslom. Vyznať sa v tejto problematike pomáhajú žiakom aj pedagógovia a z toho dôvodu si škola vybrala za jednu z tém blokového vyučovania práve mediálnu výchovu.
     Na pracovnom stretnutí siedmakov oboznámila triedna učiteľka s druhmi médií a ich vývojom. Z prezentácií sa dozvedeli o špecifikách jednotlivých médií a o práci ich zamestnancov. Blok zakončili vyplnením dotazníkov, kde preukázali získané vedomosti aj vlastné názory na fungovanie médií.
 Pre lepšie spoznanie novinárskej práce sa v triede uskutočnila beseda s redaktorkou Spišského denníka Korzár pani Máriou Šimoňákovou, ktorá porozprávala o tom, ako sa k práci redaktorky v novinách, ktorej sa venuje už 14 rokov, dostala a ktorá ju podľa jej slov maximálne napĺňa. Deťom priblížila poznatky o tom, ako sa dostáva k jednotlivým reportážam, akým spôsobom ich spracuje  a zároveň ako prebieha práca tímu v denníku Korzár.  Odpovedala na zvedavé otázky týkajúce sa nielen jej práce, ale aj súkromia. Rozprávanie pani Šimoňákovej  bolo pútavé a ochotne odpovedala na to, čo deti najviac zaujímalo.
     V nasledujúcom  bloku pracovali siedmaci v skupinách a v tvorivej atmosfére vytvorili triedny časopis. Navrhli rôzne titulné strany a spracovali množstvo príspevkov. Hodiny blokového vyučovania ubehli rýchlejšie ako klasické vyučovanie, čo svedčí o tom, že žiakov téma mediálnej výchovy zaujala.
     Ako vyučujúca slovenského jazyka a literatúry dúfam a verím, že snáď sa medzi nimi nájde budúci redaktor a novinár.
 
 
                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,
                                                                                    ZŠ, Palešovo námestie,

                                                                                    Spišské Podhradie

Aktualizované: 20.09.2018 13:28
<< September >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 09:00 ZŠ (v prípade nepriaznivého počasia miestne kino) Slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

27365
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011