Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Blokové vyučovanie - 8.ročník

Blokové vyučovanie - 8.ročník

   ÔSMACI  V  ŽAKOVCIACH

 

     Pedagógovia ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí pracujú so svojimi žiakmi aj v oblasti drogovej prevencie. Nebezpečenstvo závislosti na drogách ohrozuje najmä mladú generáciu, ktorá siahne po drogách zo zvedavosti, ale aj zo stresu či neschopnosti riešiť životné problémy. V súlade s medzinárodnými dohovormi OSN prijala Slovenská republika v roku 1995 Národný program boja proti drogám. V rámci boja proti drogovej závislosti sa v 8. A a v 8. B triede uskutočnilo blokové vyučovanie na tému  Drogy – postrach v mojom živote.

     Po predchádzajúcej teoretickej príprave o drogovej problematike, ktoré vykonali triedne učiteľky Mgr. Mária Farkašová a Mgr. Martina Vojtaneková,

3. októbra 2017 navštívili žiaci Inštitút Krista Veľkňaza v Dome Božského srdca Ježišovho v Žakovciach. Inštitút má v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, závislým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ľuďom v núdzi, ktorí pomoc potrebujú. Nachádza sa v areáli starej fary a v priľahlých budovách v Žakovciach v okrese Kežmarok.

     V resocializačnom zariadení sa už 25 rokov venujú aj skupine ľudí, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti a tým, ktorí prešli peklom závislosti a ostali na ulici. Predstaveným Inštitútu Krista Veľkňaza je rímskokatolícky farár Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr. h. c.  Exkurzia spočívala v obhliadke celého areálu, po ktorom nás sprevádzal tunajší zamestnanec. V kaplnke objektu porozprával žiakom o fungovaní spoločenstva a hlavne o ľuďoch, ktorí padli na dno a postupne sa snažia zaradiť do lepšieho života. Všetci však musia dodržiavať isté pravidlá. Sprievodca ochotne odpovedal na zvedavé otázky o práci na stavbe, gazdovstve a i v rôznych dielňach. Žiaci sa dozvedeli o delení závislých a bezdomovcov na červených, najproblémovejších, modrých a bielych, takmer bezproblémových, ktorí môžu byť vzájomne preskupení. Sprievodca tiež priblížil ich denný režim, povinnosti, pracovnú dobu i trávenie voľna. Zmienil sa i o konkrétnych osudoch jednotlivcov, čo na žiakov zapôsobilo odstrašujúco. Priblížil aj ďalšie zariadenia na Slovensku i v Českej republike, ktoré Inštitútu patria. Zmienil sa aj o takých ľuďoch, čo sa po rokoch pobytu  v škole života vrátili k svojim rodinám, ale aj o tých, čo sa rozhodli v zariadení ostať.  Inštitút sa riadi mottom: „ Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa ich potrieb.ˮ Trošku sme boli sklamaní, že sa nám nepodarilo stretnúť s pánom farárom M. Kuffom, lenže jeho dni sú naplnené množstvom aktivít a povinností a v čase našej exkurzie nebol v zariadení prítomný.

     V závere exkurzie spríjemnili zamestnanci žiakom pobyt v areáli Inštitútu jazdou na koňoch. Veríme, že poskytnuté informácie dostatočne ovplyvnia ich budúcnosť a že nikto z nich sa v podobnej situácii ako klienti zariadenia neocitne.

 

 

                                                                                    Mgr. Mária Farkašová,

                                                                                    ZŠ, Palešovo námestie,

                                                                                    Spišské Podhradie

Aktualizované: 17.06.2019 14:39
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 13:30 Kongresová sála Deň detí - spoločenské popoludnie II.st. Mgr. Jacková 6 7Trstená Dilongova Trstená Mgr. Labudová 8 9
10 10:15 školský dvor Záverečné odmeňovanie žiakov za súťaže Organizátori súťaží 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 11Testovanie Proforient - 8. ročník Mgr. Jacková 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 12 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 13 15:30 h Miestne kino Odmeňovanie žiakov primátorom mesta Riaditelia škôl 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 14 18:00 Začiatok 14. až 15.06.2019 I. stupeň Medovníková noc v škole Mgr. Toporcerová 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 15 14. až 15.06.2019 I. stupeň Medovníková noc v škole Mgr. Toporcerová 07:30 Koniec 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 16 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU
17 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 18 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 19 07:40 Športový areál školy Dopravné ihrisko Mgr. Blahovská 13:30 - 15:30 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2019(len šk. obvod našej školy) Zástupuca RŠ 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 20 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 21 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 22 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 23 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU
24 13:30 zborovňa školy Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 25 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 26 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 27 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 28 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 29 30
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

13084
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011