Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Finančná gramotnosť v našej škole

Finančná gramotnosť v našej škole

 

       Dňa 8.11. 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili blokového vyučovania na tému Finančná gramotnosť. Do školy zavítala zástupkyňa spoločnosti OVBAllfinanz Slovensko a.s. pani Zuzana  Salanciová, aby nám pomohla zvýšiť finančnú gramotnosť a zároveň umožnila žiakom pochopiť význam finančného plánovania. Vzdelávanie prebiehalo hravou formou prostredníctvom strategickej hry Finančná sloboda. Je to jedna z veľmi atraktívnych možností, ako spoznať finančný trh. Hra si získalau žiakovveľké sympatie.

       V úvode žiaci absolvovali prezentáciu o základných pojmoch z oblasti financií. Následne si zahrali spomínanú stolovú hru FINANČNÁ SLOBODA, ktorá ich pútavou formou učila, ako narábať s vlastnými financiami a ako zvládať rôzne životné nástrahy. Žiakom sa počas celej hry venovala lektorka, spočiatku ako poradkyňa, neskôr už len ako kontrolórka.

Cieľom hry bolo dopracovať sa k finančnej nezávislosti. Žiaci sa starali o finančné prostriedky fiktívnej rodiny počas 30 rokov jej života, získavali i strácali peniaze. V priebehu hry uvažovali nad rodinným rozpočtom, investovali, poisťovali, sporili, ale čelili aj rôznym nepredvídaným udalostiam, prírodným pohromám, a tak vytvárali pasívny príjem a zveľaďovali svoj majetok. Postupne sa oslobodzovali od dlhov a vytvárali si zázemie na bývanie s celkom slušným  príjmom. Ten, komu sa to podarilo ako prvému, dosiahol víťazstvo v hre – finančnú slobodu. No boli aj takí, ktorí zažili finančný bankrot, alebo takí, ktorí sa museli vysporiadať s následkami úrazu. Vyhrali tí najšikovnejší s najlepšou predvídavosťou a správnou dávkou šťastia (T.Bača, I.Bendík, R.Rusnák, S.Michalko). Najlepší žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami od spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

       Hra mala pozitívny vplyv na žiakov. Zložité finančné témy im priblížila zábavne a pútavo. Zážitkovou formou ich priviedla k poznaniu, že finančné plánovanie je v živote každého človeka veľmi dôležité. Získavali skúsenosti, ako finančne a existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Formou osobného zážitku a vlastnej skúsenosti sa zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta.                                                               

Mgr.Vojtaneková Martina

ZŠ, Palešovo nám.9

Spišské Podhradie

 

Aktualizované: 26.10.2018 08:50
<< November >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7E-testovanie piatakov 1. - 4. vyučovacia hodina Ing. Struharňanská 8 9 10 11
12 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 13VI.A Chráňme si svoje zdravie - blokové vyučovanie v VI.A v spolupráci so SZŠ Levoča 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová III.A, IV.A, VI.A Škola chrbta v spolupráci so SZŠ Leovča 14 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 15KOMPARO VIII.A,B Ing. Struharňanská 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 16 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 17 18
19 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania, dochádzky Riaditeľka školy 19. až 20.11.2018 Olympiáda v ANJ - školské kolo Ing. Grigerová, Mgr. Kubovčík 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 20 15:30 h Učebňa VII.A (pri hlavnej bráne) Pracovné stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom Mgr. Jacková - výchovná poradkyňa 19. až 20.11.2018 Olympiáda v ANJ - školské kolo Ing. Grigerová, Mgr. Kubovčík 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 21TESTOVANIE 5
6. - 9. ročník riaditeľské voľno
Riaditeľka školy 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková
22 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 23 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 24 25
26 27 28 29EXPERT geniality show - vedomostná súťaž žiakov II: stupňa Ing. Struharňanská Všetkovedko - vedomostná súťaž žiakov 2. - 5. ročníka Mgr. Toporcerová 30Hodina deťom Mgr. Jacko  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

71675
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011