Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Finančná gramotnosť v našej škole

Finančná gramotnosť v našej škole

 

       Dňa 8.11. 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili blokového vyučovania na tému Finančná gramotnosť. Do školy zavítala zástupkyňa spoločnosti OVBAllfinanz Slovensko a.s. pani Zuzana  Salanciová, aby nám pomohla zvýšiť finančnú gramotnosť a zároveň umožnila žiakom pochopiť význam finančného plánovania. Vzdelávanie prebiehalo hravou formou prostredníctvom strategickej hry Finančná sloboda. Je to jedna z veľmi atraktívnych možností, ako spoznať finančný trh. Hra si získalau žiakovveľké sympatie.

       V úvode žiaci absolvovali prezentáciu o základných pojmoch z oblasti financií. Následne si zahrali spomínanú stolovú hru FINANČNÁ SLOBODA, ktorá ich pútavou formou učila, ako narábať s vlastnými financiami a ako zvládať rôzne životné nástrahy. Žiakom sa počas celej hry venovala lektorka, spočiatku ako poradkyňa, neskôr už len ako kontrolórka.

Cieľom hry bolo dopracovať sa k finančnej nezávislosti. Žiaci sa starali o finančné prostriedky fiktívnej rodiny počas 30 rokov jej života, získavali i strácali peniaze. V priebehu hry uvažovali nad rodinným rozpočtom, investovali, poisťovali, sporili, ale čelili aj rôznym nepredvídaným udalostiam, prírodným pohromám, a tak vytvárali pasívny príjem a zveľaďovali svoj majetok. Postupne sa oslobodzovali od dlhov a vytvárali si zázemie na bývanie s celkom slušným  príjmom. Ten, komu sa to podarilo ako prvému, dosiahol víťazstvo v hre – finančnú slobodu. No boli aj takí, ktorí zažili finančný bankrot, alebo takí, ktorí sa museli vysporiadať s následkami úrazu. Vyhrali tí najšikovnejší s najlepšou predvídavosťou a správnou dávkou šťastia (T.Bača, I.Bendík, R.Rusnák, S.Michalko). Najlepší žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami od spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko.

       Hra mala pozitívny vplyv na žiakov. Zložité finančné témy im priblížila zábavne a pútavo. Zážitkovou formou ich priviedla k poznaniu, že finančné plánovanie je v živote každého človeka veľmi dôležité. Získavali skúsenosti, ako finančne a existenčne zabezpečiť seba a svoju rodinu. Formou osobného zážitku a vlastnej skúsenosti sa zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta.                                                               

Mgr.Vojtaneková Martina

ZŠ, Palešovo nám.9

Spišské Podhradie

 

Aktualizované: 01.03.2019 13:51
<< Marec >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 04. až 08.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - I. turnus I.A + II.A Mgr. Blahovská 5 04. až 08.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - I. turnus I.A + II.A Mgr. Blahovská 6 04. až 08.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - I. turnus I.A + II.A Mgr. Blahovská 7 04. až 08.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - I. turnus I.A + II.A Mgr. Blahovská 8 04. až 08.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - I. turnus I.A + II.A Mgr. Blahovská 9 10
11 13:30 Začiatok 11. až 15.03.2019 Konzultačné popoludnia - triedny učiteľ + rodič + žiak TU 11. až 15.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - III.A + IV.A Mgr. Batoryová 11. až 15.03.2019 Týždeň anglických a nemeckých rozprávok na II. stupni Ing. Štramová 12 11. až 15.03.2019 Konzultačné popoludnia - triedny učiteľ + rodič + žiak TU 11. až 15.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - III.A + IV.A Mgr. Batoryová 11. až 15.03.2019 Týždeň anglických a nemeckých rozprávok na II. stupni Ing. Štramová 13 13:30-15:30 Vyplácanie cestovného TU 11. až 15.03.2019 Konzultačné popoludnia - triedny učiteľ + rodič + žiak TU 11. až 15.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - III.A + IV.A Mgr. Batoryová 11. až 15.03.2019 Týždeň anglických a nemeckých rozprávok na II. stupni Ing. Štramová 14 11. až 15.03.2019 Konzultačné popoludnia - triedny učiteľ + rodič + žiak TU 11. až 15.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - III.A + IV.A Mgr. Batoryová 11. až 15.03.2019 Týždeň anglických a nemeckých rozprávok na II. stupni Ing. Štramová 15 11. až 15.03.2019 Konzultačné popoludnia - triedny učiteľ + rodič + žiak TU 15:30 Koniec 11. až 15.03.2019 Levočská dolina Lyžiarska škola pre I. stupeň - III.A + IV.A Mgr. Batoryová 11. až 15.03.2019 Týždeň anglických a nemeckých rozprávok na II. stupni Ing. Štramová 16 17
18 18. až 22.03.2019 Čitateľský maratón Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková 19 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 18. až 22.03.2019 Čitateľský maratón Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková 20 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 18. až 22.03.2019 Čitateľský maratón Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková 21 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 18. až 22.03.2019 Čitateľský maratón Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková 22 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 18. až 22.03.2019 Čitateľský maratón Mgr. Labudová, PhDr. Vilčková 23 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 24 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová
25 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 26 19. až 26.03.2019 Aktivity I. stupňa v Mestskej knižnici Mgr. Toporcerová 27 15:30 I. stupeň ZŠ Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov 28 29Deň učiteľov - slávnostné zasadnutie pedagogickej rady
Žiaci majú riaditeľské voľno
30 31
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

80235
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011