Hviezdoslavov Kubín

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  2018

 

VÝSLEDKY  ŠKOLSKÉHO  KOLA

 

 

 1. kategória:

POÉZIA

 

 1. kategória:

PRÓZA

 1. Jerguš Faltin                 2. A
 2. Nela  Grivalská              2. A
 3.  Matúš  Kožuško            4. B  

 

 

 1.   Lea Ondrušová              4. A
 2.   Tomáš  Kožár                3. A
 3.   Adriana Fábianová         4. B  

        Petra Baráthová            3. A

 

 1. kategória:

POÉZIA

 

     2. kategória:

PRÓZA

 1. Juraj Šandrej           6. A           
 2. Nina Pitková            6. A                 
 3. Jozef  Tejbus           5. A                 

 

 1.   Lívia Topoliová         6. A
 2.   Nikola Vaľková         5. A            
 3.   Klaudia Kožárová     5. A                 

       Peter Knižka             5. A

 3. kategória:

POÉZIA

 

3. kategória

PRÓZA

 1.   Boris Kovalík                9. A
 2.   Katarína Pavluvčíková   7 . A                

 3.   Tímea Jacková              7. B

       Radka Grivalská            7. A

 

 1.     Anna Vašková            8. A
 2.     ––––––––––––––
 3.  ––––––––––––––

 

 

 

Dátum školského kola :     5. marec 2018

Predseda poroty :               Mgr. Mária Farkašová

Dátum okresného kola :    14. marec 2018 v Levoči

Do okresného kola postúpia súťažiaci umiestnení na 1. mieste.