Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Záverečná správa z lyžiarskeho výcviku

 

V dňoch 8. – 12.1.2018 sa uskutočnil pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ Palešovo námestie, Spišské Podhradie základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Krompachy-Plejsy.

 Dodávateľom bol Ing. Michal Kováč – CK Andromeda, ul Športová 2, Bojnice. Lyžiarsky výcvik bol financovaný z finančných prostriedkov, ktoré MŠVVŠ SR vyhradilo na tento účel. Príspevok na jedného žiaka bol vo výške 150 €.

Vedúcim lyžiarskeho výcviku bol pán učiteľ Mgr. Vladimír Kubovčík, z ďalších pedagógov to boli pani učiteľky Mgr. Mária Farkašová a Mgr. Lívia Fľaková. Pri výcviku pomáhali lyžiarske inštruktorky Natália Antalová, Tamara Kardošová a Monika Kulifajová a zdravotníkom bola Dominika Biňovská.

Lyžiarskeho výcviku /ďalej LV/ sa zúčastnilo 32 žiakov, z toho 27 nelyžiarov a 5 lyžiarov. Už z týchto čísel je čitateľné, že práca bola náročná, najmä prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. (jedna lyžiarska - pokročilá skupina lyžiarov, druhá skupina lyžiarov, ktorí zvládli základy pomerne rýchlo, a nelyžiarska - začiatočnícka skupina).

Cieľom výcviku pre začiatočníkov bolo vedieť zjazdiť terén oblúkmi v obojstrannom prívrate -  pluhu a bezpečne zabrzdiť.

         Prvý deň získavali žiaci zručnosti v ovládaní lyží, druhý deň sa učili oblúky v pluhu. Avšak už druhý deň všetci začiatočníci zvládli jazdu na vleku a zlyžovali začiatočnícky svah, zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa individuálnych daností. Koncom tretieho dňa a vo štvrtý deň všetci žiaci zlyžovali aj druhý, strmší svah, k oblúkom pridávali rôzne akrobatické prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Zároveň to bola príprava na záverečné preukázanie zvládnutia lyžovania a splnenie cieľa.

Cieľom výcviku pre pokročilých bolo vedieť zjazdiť svah paralelnými (znožnými) oblúkmi carvingovým štýlom, krátky a dlhý carvingový oblúk a zvládnuť tieto úkony aj na strmšom svahu

           Vo výcviku sme sa prvé dva dni sústredili na základy jazdy, pády a brzdenie a zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností, základné carvingové cvičenia a vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela podľa možností dlhými carvingovými oblúkmi. V tretí a štvrtý deň sme zdokonaľovali koordinované prenášanie váhy pri krátkom carvingovom oblúku so správnym náklonom, zlyžovanie ťažkého terénu veľkým oblúkom s postupným  prechodom do krátkeho oblúku. V piaty deň bolo opakovanie a  voľné lyžovanie.

Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, formatívne  pri ukončení LV. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Lyžiarsky výcvik ukončilo všetkých 32 žiakov a každý z nich splnil cieľ.

Správanie žiakov v hoteli a na svahu bolo ukážkové. Strava, ubytovanie a celkové služby boli na vysokej úrovni. Voľnočasové činnosti ako bowling, stolný tenis a rôzne iné hry dostatočne zamestnali žiakov aj vo večerných hodinách. V stredu večer boli žiaci na návšteve mesta  Krompachy a vo štvrtok sa veľmi tešili zo záverečnej diskotéky.

 

Ciele lyžiarskeho výcviku boli splnené a jeho priebeh hodnotím veľmi dobre, čo dokazuje aj pozitívna spätná väzba zo strany žiakov, rodičov, pedagógov a rodičov.  

 

 

Mgr. Vladimír Kubovčík – vedúci lyžiarskeho výcviku

 

Spišské Podhradie 15.1.2018 

Aktualizované: 16.08.2019 21:22
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

65665
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011