Návšteva hasičského zboru

 

Aj tento školský rok sa nám podarilo zorganizovať návštevu Hasičského zboru v Levoči pre žiakov 1.stupňa zo Základnej školy na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí.

Navštívili sme ich 4.5.2018 pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Hasiči nás čakali v uniformách a privítali hučiacou sirénou. Hneď na začiatku sme mali možnosť vidieť operačné stredisko, kde prichádzajú všetky hovory od ľudí, ktorí potrebujú pomoc.  Ukázali nám a porozprávali o všetkom, čo patrí k ich práci, aké nástroje a náradie používajú, ako sa spúšťajú po tyči pripravení na zásah.

Vyskúšali sme si prilby, hasiace prístroje, hadice a vysielačky. Dovolili nám pozrieť a posedieť v autách a v záchrannom člne. Videli sme hasičov oblečených v plnej hasičskej výstroji, pripravených na hasenie horiaceho auta a záchranu zraneného vodiča.

Návšteva u detí zanechala veľký dojem. Zážitkovým učením žiaci spoznali ich dôležitú prácu,  nebezpečenstvo ohňa a ochranu pred požiarom.

Motivácia bola silná a hádam každý chlapec odchádzal s myšlienkou, že raz bude hasičom.

Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami  stretávali čo najmenej.

 

 

 

                                                                             Mária Olejníková

ZŠ, Palešovo nám. 9

Spišské Podhradie