Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole na Palešovom námestí

 

Prázdninový čas využívajú školy v Spišskom Podhradí na údržbu a rekonštrukciu svojich objektov. Naša škola – Základná škola na Palešovom námestí – využila tento čas na rekonštrukciu telocvične. Telocvičňa bola k historickým budovám – meštianskym domom – pristavaná v 70. rokoch minulého storočia a okrem výmeny podlahy sa odvtedy rozsiahlejšia rekonštrukcia neuskutočnila. Napriek tomu bola  telocvičňa vo vyučovacom procese plne využívaná a vyťažená. Nastal však čas, aby sa jej priestory obnovili. S rekonštrukciou sme začali koncom minulého školského roka a druhý septembrový týždeň sme ju ukončili. Presnejšie – ukončila ju firma Peter Galvánek - BYTEX z Kysuckého Nového Mesta, ktorá má s rekonštrukciou telocviční na Slovensku aj v Česku bohaté skúsenosti. Je to vidno aj na kvalite a precíznosti vykonaných prác. Telocvičňa bola vymaľovaná, boli vymenené stenové obklady po obvode telocvične  a namontovaná nová odpružená podlaha. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 30 000 €. Mesto prispelo čiastkou 13 000 €, 17 000€ zaplatila škola z vlastných prostriedkov.

Slávnostné otvorenie telocvične po jej rekonštrukcii sa uskutočnilo 18. septembra 2017 za prítomnosti pána primátora Michala Kapustu, vedúcej Školského úradu v Levoči pani Gabriely Gerčákovej, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských zariadení. Telocvičňu požehnal pán farár Ján Hudák spolu s pánom kaplánom Jánom Grivalským.

Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí nás podporili finančne aj morálne, poďakovať. Zvlášť ďakujem  za podporu p. primátorovi Michalovi Kapustovi, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva a predovšetkým dodávateľovi prác firme BYTEX a jej majiteľovi pánovi Petrovi Galvánkovi.

Som veľmi rada, že sme v letných mesiacoch vytvorili v našej škole krajšie a dôstojnejšie priestory na realizáciu jednej zo zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu - telesnej výchovy.

Želám si, aby táto obnovená telocvičňa bola pre našu školu prínosom, slúžila svojmu účelu, bola inšpiratívnym miestom, kde sa budú rodiť fantastické výkony, ale najmä radosť zo zmysluplne, užitočne a zdravo stráveného nielen vyučovacieho ale aj voľného času. Verím, že sem žiaci spolu so svojimi učiteľmi budú chodiť radi a zažijú tu veľa pekných chvíľ.

Mgr. Ľubica Karpatyová

Základná škola

Palešovo námestie 9

Spišské Podhradie

 

Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

88819
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011