Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole na Palešovom námestí

 

Prázdninový čas využívajú školy v Spišskom Podhradí na údržbu a rekonštrukciu svojich objektov. Naša škola – Základná škola na Palešovom námestí – využila tento čas na rekonštrukciu telocvične. Telocvičňa bola k historickým budovám – meštianskym domom – pristavaná v 70. rokoch minulého storočia a okrem výmeny podlahy sa odvtedy rozsiahlejšia rekonštrukcia neuskutočnila. Napriek tomu bola  telocvičňa vo vyučovacom procese plne využívaná a vyťažená. Nastal však čas, aby sa jej priestory obnovili. S rekonštrukciou sme začali koncom minulého školského roka a druhý septembrový týždeň sme ju ukončili. Presnejšie – ukončila ju firma Peter Galvánek - BYTEX z Kysuckého Nového Mesta, ktorá má s rekonštrukciou telocviční na Slovensku aj v Česku bohaté skúsenosti. Je to vidno aj na kvalite a precíznosti vykonaných prác. Telocvičňa bola vymaľovaná, boli vymenené stenové obklady po obvode telocvične  a namontovaná nová odpružená podlaha. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 30 000 €. Mesto prispelo čiastkou 13 000 €, 17 000€ zaplatila škola z vlastných prostriedkov.

Slávnostné otvorenie telocvične po jej rekonštrukcii sa uskutočnilo 18. septembra 2017 za prítomnosti pána primátora Michala Kapustu, vedúcej Školského úradu v Levoči pani Gabriely Gerčákovej, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských zariadení. Telocvičňu požehnal pán farár Ján Hudák spolu s pánom kaplánom Jánom Grivalským.

Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí nás podporili finančne aj morálne, poďakovať. Zvlášť ďakujem  za podporu p. primátorovi Michalovi Kapustovi, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva a predovšetkým dodávateľovi prác firme BYTEX a jej majiteľovi pánovi Petrovi Galvánkovi.

Som veľmi rada, že sme v letných mesiacoch vytvorili v našej škole krajšie a dôstojnejšie priestory na realizáciu jednej zo zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu - telesnej výchovy.

Želám si, aby táto obnovená telocvičňa bola pre našu školu prínosom, slúžila svojmu účelu, bola inšpiratívnym miestom, kde sa budú rodiť fantastické výkony, ale najmä radosť zo zmysluplne, užitočne a zdravo stráveného nielen vyučovacieho ale aj voľného času. Verím, že sem žiaci spolu so svojimi učiteľmi budú chodiť radi a zažijú tu veľa pekných chvíľ.

Mgr. Ľubica Karpatyová

Základná škola

Palešovo námestie 9

Spišské Podhradie

 

Aktualizované: 17.06.2019 14:39
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 13:30 Kongresová sála Deň detí - spoločenské popoludnie II.st. Mgr. Jacková 6 7Trstená Dilongova Trstená Mgr. Labudová 8 9
10 10:15 školský dvor Záverečné odmeňovanie žiakov za súťaže Organizátori súťaží 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 11Testovanie Proforient - 8. ročník Mgr. Jacková 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 12 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 13 15:30 h Miestne kino Odmeňovanie žiakov primátorom mesta Riaditelia škôl 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 14 18:00 Začiatok 14. až 15.06.2019 I. stupeň Medovníková noc v škole Mgr. Toporcerová 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 15 14. až 15.06.2019 I. stupeň Medovníková noc v škole Mgr. Toporcerová 07:30 Koniec 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 16 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU
17 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 18 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 19 07:40 Športový areál školy Dopravné ihrisko Mgr. Blahovská 13:30 - 15:30 Vyplácanie cestovného za marec - jún 2019(len šk. obvod našej školy) Zástupuca RŠ 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 20 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 21 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 22 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 23 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU
24 13:30 zborovňa školy Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 25 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 26 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 27 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 28 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku 10. až 28.06.2019 Školské výlety TU 29 30
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

96507
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011