Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2017/2018 > Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole na Palešovom námestí

 

Prázdninový čas využívajú školy v Spišskom Podhradí na údržbu a rekonštrukciu svojich objektov. Naša škola – Základná škola na Palešovom námestí – využila tento čas na rekonštrukciu telocvične. Telocvičňa bola k historickým budovám – meštianskym domom – pristavaná v 70. rokoch minulého storočia a okrem výmeny podlahy sa odvtedy rozsiahlejšia rekonštrukcia neuskutočnila. Napriek tomu bola  telocvičňa vo vyučovacom procese plne využívaná a vyťažená. Nastal však čas, aby sa jej priestory obnovili. S rekonštrukciou sme začali koncom minulého školského roka a druhý septembrový týždeň sme ju ukončili. Presnejšie – ukončila ju firma Peter Galvánek - BYTEX z Kysuckého Nového Mesta, ktorá má s rekonštrukciou telocviční na Slovensku aj v Česku bohaté skúsenosti. Je to vidno aj na kvalite a precíznosti vykonaných prác. Telocvičňa bola vymaľovaná, boli vymenené stenové obklady po obvode telocvične  a namontovaná nová odpružená podlaha. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 30 000 €. Mesto prispelo čiastkou 13 000 €, 17 000€ zaplatila škola z vlastných prostriedkov.

Slávnostné otvorenie telocvične po jej rekonštrukcii sa uskutočnilo 18. septembra 2017 za prítomnosti pána primátora Michala Kapustu, vedúcej Školského úradu v Levoči pani Gabriely Gerčákovej, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských zariadení. Telocvičňu požehnal pán farár Ján Hudák spolu s pánom kaplánom Jánom Grivalským.

Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí nás podporili finančne aj morálne, poďakovať. Zvlášť ďakujem  za podporu p. primátorovi Michalovi Kapustovi, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva a predovšetkým dodávateľovi prác firme BYTEX a jej majiteľovi pánovi Petrovi Galvánkovi.

Som veľmi rada, že sme v letných mesiacoch vytvorili v našej škole krajšie a dôstojnejšie priestory na realizáciu jednej zo zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu - telesnej výchovy.

Želám si, aby táto obnovená telocvičňa bola pre našu školu prínosom, slúžila svojmu účelu, bola inšpiratívnym miestom, kde sa budú rodiť fantastické výkony, ale najmä radosť zo zmysluplne, užitočne a zdravo stráveného nielen vyučovacieho ale aj voľného času. Verím, že sem žiaci spolu so svojimi učiteľmi budú chodiť radi a zažijú tu veľa pekných chvíľ.

Mgr. Ľubica Karpatyová

Základná škola

Palešovo námestie 9

Spišské Podhradie

 

Aktualizované: 17.02.2019 18:50
<< Máj 2018 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3I. stupeň Testovanie čitateľskej gramotnosti žiakov IV.A,B SCSP Spišský Hrhov 4Levoča DOD HaZZ Levoča I.A a III.A Mgr. Toporcerová I. stupeň KOMPARO - IV.A,B 5 6
7 8 9 E-testovanie žiakov 4. ročníka zo SJL Ing. Struharňanská 10 11 12 13 14:30 Spišské Podhradie Deň matiek - mestská oslava PaedDr. Valková, Mgr. A. Fľaková
141. kolo prijímacích pohovorov na SŠ E-testovanie žiakov 8. ročníka z MAT Ing. Struharňanská 15 16 172. kolo prijímacích pohovorov na SŠ 18 Fotenie triednych kolektívov Spišská Kapitula Spišský Jeruzalem - kultúrno- duchovný festival 19 20
21 21. až 25.05.2018 Škola v prírode - Hotel Magura, Ždiar - I. stupeň RŠ, Mgr. Toporcerová 22 21. až 25.05.2018 Škola v prírode - Hotel Magura, Ždiar - I. stupeň RŠ, Mgr. Toporcerová 23 21. až 25.05.2018 Škola v prírode - Hotel Magura, Ždiar - I. stupeň RŠ, Mgr. Toporcerová 24 21. až 25.05.2018 Škola v prírode - Hotel Magura, Ždiar - I. stupeň RŠ, Mgr. Toporcerová 25 21. až 25.05.2018 Škola v prírode - Hotel Magura, Ždiar - I. stupeň RŠ, Mgr. Toporcerová 26 27
28 13:30 - 15:30 Začiatok 28. až 30.05.2018 I. stupeň + II. stupeň Konzultačné popoludnia - I. stupeň
Hodnotiace rozhovory - II. stupeň
TU
29 28. až 30.05.2018 I. stupeň + II. stupeň Konzultačné popoludnia - I. stupeň
Hodnotiace rozhovory - II. stupeň
TU
30 28. až 30.05.2018 I. stupeň + II. stupeň Konzultačné popoludnia - I. stupeň
Hodnotiace rozhovory - II. stupeň
TU
31Spišské divadlo Spišská Nová Ves MDD - I. st. - návšteva divadelného predstavenia Kráska a zviera  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

43609
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011