Rekonštrukcia telocvične

Rekonštrukcia telocvične v Základnej škole na Palešovom námestí

 

Prázdninový čas využívajú školy v Spišskom Podhradí na údržbu a rekonštrukciu svojich objektov. Naša škola – Základná škola na Palešovom námestí – využila tento čas na rekonštrukciu telocvične. Telocvičňa bola k historickým budovám – meštianskym domom – pristavaná v 70. rokoch minulého storočia a okrem výmeny podlahy sa odvtedy rozsiahlejšia rekonštrukcia neuskutočnila. Napriek tomu bola  telocvičňa vo vyučovacom procese plne využívaná a vyťažená. Nastal však čas, aby sa jej priestory obnovili. S rekonštrukciou sme začali koncom minulého školského roka a druhý septembrový týždeň sme ju ukončili. Presnejšie – ukončila ju firma Peter Galvánek - BYTEX z Kysuckého Nového Mesta, ktorá má s rekonštrukciou telocviční na Slovensku aj v Česku bohaté skúsenosti. Je to vidno aj na kvalite a precíznosti vykonaných prác. Telocvičňa bola vymaľovaná, boli vymenené stenové obklady po obvode telocvične  a namontovaná nová odpružená podlaha. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 30 000 €. Mesto prispelo čiastkou 13 000 €, 17 000€ zaplatila škola z vlastných prostriedkov.

Slávnostné otvorenie telocvične po jej rekonštrukcii sa uskutočnilo 18. septembra 2017 za prítomnosti pána primátora Michala Kapustu, vedúcej Školského úradu v Levoči pani Gabriely Gerčákovej, poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských zariadení. Telocvičňu požehnal pán farár Ján Hudák spolu s pánom kaplánom Jánom Grivalským.

Touto cestou sa chcem všetkým, ktorí nás podporili finančne aj morálne, poďakovať. Zvlášť ďakujem  za podporu p. primátorovi Michalovi Kapustovi, ale aj poslancom mestského zastupiteľstva a predovšetkým dodávateľovi prác firme BYTEX a jej majiteľovi pánovi Petrovi Galvánkovi.

Som veľmi rada, že sme v letných mesiacoch vytvorili v našej škole krajšie a dôstojnejšie priestory na realizáciu jednej zo zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu - telesnej výchovy.

Želám si, aby táto obnovená telocvičňa bola pre našu školu prínosom, slúžila svojmu účelu, bola inšpiratívnym miestom, kde sa budú rodiť fantastické výkony, ale najmä radosť zo zmysluplne, užitočne a zdravo stráveného nielen vyučovacieho ale aj voľného času. Verím, že sem žiaci spolu so svojimi učiteľmi budú chodiť radi a zažijú tu veľa pekných chvíľ.

Mgr. Ľubica Karpatyová

Základná škola

Palešovo námestie 9

Spišské Podhradie