Babka, dedko, poď sa s nami hrať

Babka, dedko, poď sa s nami zabaviť !

 

Milá babka, milý dedko,

ďakujeme Vám dnes za všetko.

Za tie bozky z veľkej lásky,

za nežnosť rúk, hladiace naše vlásky.

Za starostlivosť, lásku, dobrotu,

ďakujeme aj za vašu obetu a ochotu.

Za úsmev, ktorý vždy pre nás máte,

za krásne spoločné chvíle, ktoré s nami prežívate.

Ďakujeme!

 

Takto zazneli uvítacie slová našej žiačky IV.A triedy Lívie Šariskej, ktorá dňa 24.10.2018 v mene všetkých detí prvého stupňa ZŠ na Palešovom námestí v Spišskom Podhradí, srdečne privítala starých rodičov v našej škole pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Na znak vďaky a úcty si deti pripravili kultúrny program plný piesní, básní, tancov, ľudového rozprávania, hry na hudobný nastroj a humornú scénku. Najväčšou odmenou pre deti bol potlesk a úsmev na tvárach svojich starých rodičov. Touto milou slávnosťou chceli vyjadriť úctu a úprimné poďakovanie za ich prácu, starostlivosť a láskavé pohladenie. Po kultúrnom programe každá vnučka a vnuk obdarili svojich starých rodičov vlastnoručne vyrobeným darčekom.

Popoludnie sa ďalej nieslo v duchu ľudovej hudby, tanca a spevu. Starí rodičia si zaspievali známe ľudové piesne z nášho regiónu. Deti si veselo zatancovali, niektoré mali oblečené aj spišské ľudové kroje. Počas veľmi vydarenej akcie sa starí rodičia mohli ponúknuť tradičnými spišskými kysnutými koláčmi.

Úctu k starším by sme mali prejavovať stále, nie len v mesiaci október. Starší ľudia si ju zaslúžia. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Želáme im veľa zdravia, aby im na tento slávnostný deň ostali pekné spomienky po celý rok.

 

kolektív pani učiteliek 1. stupňa