Modrotlač v Sp. Podhradí

      Žijeme v regióne bohatom na históriu, kultúru, pamiatky, tradície a zvyky. Azda niet človeka, ktorý by nepoznal aspoň ľudovú pieseň, či pýchu svojho mesta, alebo zvyky rodinných udalostí. Poznávanie tradícií a zvykov svojho regiónu je súčasťou učebných osnov základnej školy. Žiaci sa oboznamujú s ich dávnou minulosťou buď priamo v edukačnom procese alebo inými formami ako sú: exkurzia, výučbové programy a blokové vyučovanie. Aj naše mesto má bohaté tradície a zvyky, o čom sa presvedčili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, ktorí sa dňa 22.10.2018 zúčastnili interaktívneho kreatívneho programu pre deti s názvom ,, Modrá krajina“ , ktorý pre žiakov pripravilo SNM – Spišské múzeum v Levoči.

      Program pozostával z troch vstupov. V interaktívnej dielni si žiaci pozreli videoukážku o tom, ako sa v minulosti farbilo plátno, ako sa naň tlačili vzory, oboznámili sa s pracovným postupom modrotlače a doteraz nepoznanými výrazmi ako napr. ,,drelich“ – poloľanová tkanina, ,,pap“- zmes na farbenie, ,,kypy“- kade, ,,furmy“- formy. Druhý vstup prebiehal v muzeálnej dielni Mestského kultúrneho domu. Žiaci sa tu dozvedeli zaujímavosti z histórie modrotlače a farbiarskeho remesla v našom meste i okolitých obciach. Vystavené exponáty vo vitrínach ,,kidle“, ,,fartuchy“, ,,šurce“ , ,,chustky“ či posteľné obliečky svedčili o rôznorodom využití farbeného plátna a rôznorodosti vzorov na použitom plátne. Tiež sa žiaci dozvedeli o rozvoji farbiarskych cechov, i majstroch a dielňach z 19. a 20. storočia. V treťom vstupe programu sa žiaci stali sami ,,modrotlačiarmi“. V tvorivej dielni si podľa vlastného výberu foriem a vlastného vkusu odtláčali na kusy plátna formy, a tak si vytvorili vlastné vzory modrotlače.

      Celý program žiakov obohatil o nové informácie, skúsenosti a zručnosti z oblasti regionálnej histórie a aspoň na krátku chvíľu im priblížil život a tvorbu našich predkov.

 

Mgr. Františka Teringová