Naša knižnica

Aktivity našej knižnice

Krásne priestory vynovenej školskej knižnice nás lákajú tráviť v nej čo najviac času. Každý utorok popoludní si môžu žiaci prísť do knižnice poprezerať a vypožičať knihy, prípadne si len tak posedieť a oddýchnuť si. Okrem hodín literatúry nás tohto roku bude knižnica sprevádzať rôznymi aktivitami zameranými na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Jednou z aktivít bolo aj Halloweenske popoludnie v knižnici, ktoré sa konalo 24. 10. 2018. Žiaci 5. – 7. ročníka si mali vopred pripraviť masku nejakej literárnej, rozprávkovej, filmovej postavy. Najprv sa čarodejnice, Pat a Mat i Cuky – Luky predstavili a stručne opísali svoju masku. Nasledovalo, podobne ako v ságe o najznámejšom čarodejníkovi Harrym Potterovi, rozdelenie do fakúlt: Bystrohlav, Slizolin, Bifľomor a Chrabromil. Po prečítaní rozprávky J. K. Rowlingovej: Dary smrti, z knihy Rozprávky Barda Beedla, žiaci v skupinách horlivo riešili úlohy zamerané na porozumenie textu. Čakala ich šifrovačka s tajnou abecedou, tajnička, osemsmerovka, doplňovačky a v poslednej úlohe si každá skupina mala vymyslieť svoj zázračný dar smrti. Žiaci nezapreli svoju súťaživosť a usilovne pracovali na všetkých úlohách, aby práve ich skupina bola prvá. Po sčítaní bodov a vyhodnotení všetkých zúčastnených čakala sladká odmena.

Keďže chceme do knižnice prilákať väčší počet žiakov, pripravili sme si podobné aktivity na celý školský rok. V decembri nás čaká hlasovanie o najkrajšiu vianočnú rozprávku, ktoré bude prebiehať celý december a ukončí sa popoludním s vianočnou rozprávkou. Dúfame, že sa v našej knižnici vystrieda čo najviac detí a bude radosť dopĺňať ju o nové zaujímavé knihy.

Mgr. Barbora Labudová