Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Aktivity > 2019/2020 > Popoludnie s materinským jazykom

Popoludnie s materinským jazykom

Popoludnie s materinským jazykom

Termín: 17. – 21. 2. 2020, 19. 2. 2020 (Popoludnie s materinským jazykom)

5. – 9. ročník

Zodpovední: Labudová, Vilčková

21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka.

Práve deň, akým je Medzinárodný deň materinského jazyka, je vhodnou príležitosťou pripomenúť si, že zásluhou sv. Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.

V týždni od 17. 2. do 21. 2. 2020 sme v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry v 6. – 9. ročníku vytvárali skupinové projekty. Žiaci si vybrali tému z vývinu slovenského jazyka: Konštantín a Metod, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Martin Hattala či celkový prehľad vývinu, rozdelili si úlohy, vypracovali projekt na A1 výkres a nakoniec ho prezentovali pred triedou. Siedmaci vytvorili nástenku na tému: Deň materinského jazyka. Nezabudli sme ani na našich rómskych žiakov, ktorí vytvárali projekty o rómskom jazyku, o jeho pôvode a porovnávali rómske a slovenské slová.  

19. 2. 2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka mohli zúčastniť Popoludnia s materinským jazykom. Žiaci si vytvorili skupiny a súťažili v rôznych disciplínach. Prvou úlohou bolo vymyslieť názov skupiny a následne ho napísať v hlaholike. Druhou disciplínou bola súťaž Riskuj, v ktorej museli odpovedať na otázky o Konštantínovi a Metodovi, A. Bernolákovi, Ľ. Štúrovi a na otázky z vývinu jazyka, pričom si mohli vybrať sumu otázky (za 100, 200, 300 a 400). Treťou úlohou bolo poskladať čo najrýchlejšie puzzle známych jazykovedcov na interaktívnej tabuli. Nasledovala úloha s nárečovými slovami, v ktorej mali žiaci počas dvoch minút priradiť správne nárečové slovo a jeho spisovný ekvivalent. Poslednou úlohou bol nárečový kvíz. Žiaci zaraďovali nárečové texty k východoslovenským, západoslovenským či stredoslovenským nárečiam. Najviac bodov získala skupina v zložení: Juraj Šandrej, Nina Pitková a Tamara Krajníková z 8. A, ktorí získajú diplom za úspešné vyriešenie úloh na Popoludní s materinským jazykom.  

 

 

Aktualizované: 25.09.2020 20:33
<< September >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

54048
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011