Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > História a súčasnosť

História a súčasnosť

Základná škola má výhodnú polohu. Nachádza sa v centre mesta  Táto výhodná poloha vytvára priaznivé podmienky na jej otvorenosť voči deťom, rodičom, verejnosti. Je umiestnená v historických budovách v meštianskych domoch a jej korene siahajú až do obdobia vlády Márie Terézie. Rekonštrukciou historických objektov priestory školy opekneli a skvalitnili sa podmienky pre vzdelávací proces. Škola sa nachádza v regióne s významnými historickými, kultúrnymi i prírodnými pamiatkami zaradenými do celosvetového kultúrneho a prírodného dedičstve UNESCO. Túto pozíciu školy využívame na prehlbovanie vedomostí žiakov o regionálnej histórii, prírodných krásach, pestujeme a prehlbujeme u nich hrdosť a lásku k svojmu rodisku i regiónu.

Opierajúc sa Školský vzdelávací program formujeme u žiakov zdravý a tvorivý životný štýl, prehlbujeme vnútornú motiváciu, rozvíjame emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Program školy sleduje rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov dôležitých pre život každého žiaka prepájajúcich navzájom viac vzdelávacích oblastí a odborov a tvoriacich základ celkovej vzdelanosti žiakov.

 

Aktualizované: 29.06.2018 07:50
<< Október 2017 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 15:30 učebňa CJ Zasadnutie Rady školy Predsedkyňa RŠ Mgr. Ľudmila Jacková Žakovce Drogy - postrach v našom živote - blokové vyučovanie VIII.A,B - návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza Žakovce TU 4 5 2.-3. h I.A Už som prvák - budovanie triedneho spoločenstva SCSPP Spišský Hrhov 6 7 8
9 10 15:30 Učebňa V.A Plenárna rodičovská schôdza Predseda Rodičovskej rady Ing. Tatiana Kamenická 2.-3. h V.A Ako sa správne učiť - stretnutie V.A so sociálnym pedagógom 4.-5. h VI.A Šikanovanie - stretnutie VI.A so sociálnym pedagógom 11 12 2.-4. h IV.A,B Správame sa bezpečne - stretnutie IV.A,B so sociálnym pedagógom 13 14 15
16 17 17. až 18.10.2017 Budova I. st. Dedko, babka, poď sa so mnou hrať- žiaci a ich starí rodičia Vedúca MZ Mgr. Martina Toporcerová 18 2.-3. h II.A Čo sa smie a čo nie - stretnutie II.A so sociálnym pedagógom 17. až 18.10.2017 Budova I. st. Dedko, babka, poď sa so mnou hrať- žiaci a ich starí rodičia Vedúca MZ Mgr. Martina Toporcerová 19 20 21 22
23 24 25 26 27Levoča Metodický deň učiteľov ZŠ ŠÚ Levoča riaditeľské voľno pre žiakov ŠÚ Levoča 28 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017 29 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017
30 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017 31 28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

83341
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011