Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Záujmové útvary

Záujmové útvary v šk. roku 2016/2017

Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie

 

Záujmové útvary v šk. roku 2018/2019

                           

 

P.č.

Názov ZÚ

Meno vedúceho ZÚ

Roč., st.

Počet žiakov

Obsahové zameranie

1.

Malí šikovníci

Mgr. Alena Blahovská

I.A

21

Rozvíjanie tvorivosti, zručnosti, talentu u žiakov

2.

Šikovníček

Mgr. Mária Olejníková

II.A

14

Rozvoj tvorivosti, pohybová príprava , čitateľská gramotnosť

3.

Šikovní tretiaci

Mgr. Renáta Batoryová

III.A

20

Rozvoj osobnosti a kreativity žiaka

4.

Hravé učenie

Mgr. Martina Toporcerová

IV.A

18

Príprava na testovanie, logické hry, rozvoj

čit. gramotnosti

5.

Zabavme sa

Mgr. Zdenka Kukoľová

V.A

21

Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych vzťahov formou hier

6.

Tvorivá dielňa

Mgr. Františka Teringová

V.B

21

Rozvíjanie tvorivosti, zručnosti, talentu u žiakov

7.

Klub matematikov

Mgr. Ľudmila Jacková

9. ročník

30

Príprava na testovanie

8.

Cvičenia zo SJL

PhDr. Zuzana Vilčková

9. ročník

30

Príprava na testovanie

9.

Mladý technik

Ing. Jozef Dinda

II. stupeň

6

Príprava žiakov na FO, práca s PC

10.

Zaujímavosti z biológie a turistika

Ing. Alžbeta Špinerová

II. stupeň

18

Biológia hravou formou, turistika v okolí

11.

Športové hry

Mgr. Vladimír Kubovčík

II. stupeň

31

Príprava na športové súťaže

12.

Hra na gitare

Mgr. Vladimír Jacko

II. stupeň

5

Akordický rytmický doprovod k pop.piesňam

 

 

P.č.

Názov

Počet žiakov

Meno vedúceho ZÚ

1.

Klub 6.A

21

PhDr. Zuzana Vilčková

2.

Klub 7.A

11

Ing. Anna Štramová

3.

Klub 8.A

6

Mgr. Ľudmila Jacková

4.

Klub 8.B

10

Mgr. Vladimír Kubovčík

 

 

 

Aktualizované: 26.10.2018 08:50
<< November >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7E-testovanie piatakov 1. - 4. vyučovacia hodina Ing. Struharňanská 8 9 10 11
12 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 13VI.A Chráňme si svoje zdravie - blokové vyučovanie v VI.A v spolupráci so SZŠ Levoča 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová III.A, IV.A, VI.A Škola chrbta v spolupráci so SZŠ Leovča 14 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 15KOMPARO VIII.A,B Ing. Struharňanská 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 16 12. až 16.11.2018 iBOBOR - informatická súťaž o počítačoch V. - VII. ročník Mgr. Kukoľová 17 18
19 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania, dochádzky Riaditeľka školy 19. až 20.11.2018 Olympiáda v ANJ - školské kolo Ing. Grigerová, Mgr. Kubovčík 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 20 15:30 h Učebňa VII.A (pri hlavnej bráne) Pracovné stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom Mgr. Jacková - výchovná poradkyňa 19. až 20.11.2018 Olympiáda v ANJ - školské kolo Ing. Grigerová, Mgr. Kubovčík 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 21TESTOVANIE 5
6. - 9. ročník riaditeľské voľno
Riaditeľka školy 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková
22 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 23 19. až 23.11.2018 Týždeň boja proti drogám Mgr. Jacko, Mgr. Olejníková 24 25
26 27 28 29EXPERT geniality show - vedomostná súťaž žiakov II: stupňa Ing. Struharňanská Všetkovedko - vedomostná súťaž žiakov 2. - 5. ročníka Mgr. Toporcerová 30Hodina deťom Mgr. Jacko  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

54413
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011