Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
OZ Dolná škola

OZ Dolná škola

Vážení rodičia a priatelia školy,

podľa zákona č.595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na účet Vami určenej právnickej osobe, ktorou môže byť aj občianske združenie.

Naša škola v spolupráci s rodičovskou radou založila občianske združenie DOLNÁ ŠKOLA. Cieľom občianskeho združenia je skvalitňovať výchovu a vzdelávanie žiakov na princípoch humanizmu a demokracie, ochraňovať práva detí zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa,podieľať sa na ochrane a podporovaní zdravého telesného a psychického vývoja detí rozvojom ich záujmovej činnosti , organizovaním kultúrnych a spoločenských aktivít,rozvíjaním družobných kontaktov s partnerskými školami v zahraničí a ďalšími aktivitami s dôrazom na rešpektovanie osobnosti každého žiaka v súlade s platnou školskou legislatívou.

V prípade, že sa stotožňujete s cieľmi nášho občianskeho združenia DOLNÁ ŠKOLA, prosíme vás, aby ste 2 % Vašej zaplatenej dane poukázali práve nám. Potrebné tlačivá Vám doručíme prostredníctvom Vašich detí alebo si ich môžete stiahnuť z našej stránky. Občianske združenie DOLNÁ ŚKOLA Vám vopred ďakuje za Váš finančný príspevok.

Ing. Tatiana Kamenická

predsedkyňa rodičovskej rady

Aktualizované: 28.06.2017 11:12
<< Jún >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Deň detí Boyard - II. st. Z: RŠ 29.05. až 01.06.2017 Konzultačné popoludnia pre rodičov I. + II.st. Z: TU 2 3 4
5 6 7 8 10:30 VIII.A Testovanie Proforient p. Jacková 9 Fotografovanie tried 10 11
12 12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová 13 12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová 14 12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová 15 12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová 16 12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová 17 18
19 20 21 08:00 Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre I. stupeň Z: RŠ 10:00 MIestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre II: stupeň 15:30 Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Z: RŠ 22 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania, dochádzky za II. porok šk. roku 23 24 25
26 13:00-15:00 Vyplácanie cestovného za mesiace marec - jún 2017 (len školský obvod našej školy) TU 27 28 29 13:00 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok ZŠ Spišské Podhradie Deň otvorených dverí pre budúcich piatakov Z: p. Štramová, p. Jacková Okolie Spišského Podhradia Poznávaj a chráň prírodu svojho okolia - náučný chodník - III.A, III.B, IV.A TU 30 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

23379
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011