Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie November 2017Január 2019
Obnoviť celý plán podujatí

Začalo pred zobrazeným obdobím
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017
November 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
02.11.2017 09:00 Telocvičňa Cirkus Pinka - divadlo pre I. st. p. Batoryová
08.11.2017 IX.A Rozvíjanie finančnej gramotnosti - blokové vyučovanie v IX.A
10.11.2017 Hodina deťom - verejná zbierka Mgr. Jacko
10.11.2017 E-testovanie - príprava piatakov na celoslovenské Testovanie 5 ZRŠ
10.11.2017 VI.A Dopravná výchova - blokové vyučovanie v VI.A Ing. Štramová
10.11.2017 III.A IV.A,B Škola chrbta nácvik prvej pomoci
15.11.2017 13:30 h Zborovňa školy Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok školského roku
16.11.2017 KOMPARO - testovanie žiakov VIII. ročníka ZRŠ
20. až 24.11.2017 Týždeň protidrogových aktivít Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
21.11.2017 III.A, V.A Naučme sa spolu vychádzať /Deň tolerancie/ - stretnutie so sociálnym pedagógom RŠ, CPPPaP Levoča
22.11.2017 Testovanie 5
22.11.2017 VII.A, VII.B Kyberšikana - stretnutie so sociálnym pedagógom CPPPaP Levoča, RŠ
30.11.2017 Expert geniality show Ing. Štramová
30.11.2017 Všetkovedko Mgr. Toporcerová
December 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
14.12.2017 15:30 h Mestské kino Strieborná hviezdička - mestský vianočný program našej školy Mgr. Jacková