Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie Február 2018Apríl 2019
Obnoviť celý plán podujatí

Február 2018
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
01.02.2018 Odovzdávanie výpisov z triedneho výkazu Triedni učitelia
02.02.2018 Polročné prázdniny