Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie Máj 2017Júl 2018
Obnoviť celý plán podujatí

Máj 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
04.05.2017 Determinanty učenia - stretnutie deviatakov so psychológom Z: RŠ
05.05.2017 Spišské divadlo Spišská Nová Ves Jánošík - divadelné predstavenie pre II. st. Z: RŠ
05.05.2017 KOMPARO 4.r. Z: ZRŠ
09.05.2017 1.termín prijímacích pohovorov na SŠ
11.05.2017 Školský štadión I. stupeň na dopravnom ihrisku Z: Mgr. Blahovská
11.05.2017 2.termín prijímacích pohovorov na SŠ
12.05.2017 Okresné riaditeľstvo HaZZ Levoča DOD Hasičského a záchranného zboru v Levoči IV.A Z: Mgr. Olejníková
14.05.2017 14:30 h Deň matiek - mestská oslava Z: MKS Spišské Podhradie
15. až 19.05.2017 Počítačová učebňa E-testovanie žiakov: 7.r. SJL 8.r. MAT + ANJ Z: p. Struharňanská
19.05.2017 Červený kláštor Multikultúrne spoznávanie krajín - IX.r. Z: TU IX.r.
26. až 28.05.2017 Spišský Jeruzalem Z: MKS SP
29.05. až 01.06.2017 Konzultačné popoludnia pre rodičov I. + II.st. Z: TU
31.05.2017 Spišské divadlo Spišská Nová Ves Tri zlaté vlasy - divadelné predstavenie pre I. st. Z: Mgr. Toporcerová RŠ
Jún 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
01.06.2017 Deň detí Boyard - II. st. Z: RŠ
02.06.2017 Spišská Kapitula Kapitula deťom II. st. Z: RŠ
07.06.2017 ZŠ Spišské Podhradie Deň otvorených dverí pre budúcich piatakov Z: p. Štramová, p. Jacková
12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová