Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie Máj 2017Júl 2018
Obnoviť celý plán podujatí

Máj 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
04.05.2017 Determinanty učenia - stretnutie deviatakov so psychológom Z: RŠ
05.05.2017 Spišské divadlo Spišská Nová Ves Jánošík - divadelné predstavenie pre II. st. Z: RŠ
05.05.2017 KOMPARO 4.r. Z: ZRŠ
09.05.2017 1.termín prijímacích pohovorov na SŠ
11.05.2017 2.termín prijímacích pohovorov na SŠ
11.05.2017 Školský štadión I. stupeň na dopravnom ihrisku Z: Mgr. Blahovská
12.05.2017 Okresné riaditeľstvo HaZZ Levoča DOD Hasičského a záchranného zboru v Levoči IV.A Z: Mgr. Olejníková
14.05.2017 14:30 h Deň matiek - mestská oslava Z: MKS Spišské Podhradie
15. až 19.05.2017 Počítačová učebňa E-testovanie žiakov: 7.r. SJL 8.r. MAT + ANJ Z: p. Struharňanská
19.05.2017 Červený kláštor Multikultúrne spoznávanie krajín - IX.r. Z: TU IX.r.
26. až 28.05.2017 Spišský Jeruzalem Z: MKS SP
29.05. až 01.06.2017 Konzultačné popoludnia pre rodičov I. + II.st. Z: TU
31.05.2017 Spišské divadlo Spišská Nová Ves Tri zlaté vlasy - divadelné predstavenie pre I. st. Z: Mgr. Toporcerová RŠ
Jún 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
01.06.2017 Deň detí Boyard - II. st. Z: RŠ
08.06.2017 10:30 VIII.A Testovanie Proforient p. Jacková
09.06.2017 Fotografovanie tried
12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová
21.06.2017 08:00 Miestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre I. stupeň Z: RŠ
21.06.2017 10:00 MIestne kino Výchovný koncert ZUŠ pre II: stupeň
21.06.2017 15:30 Miestne kino Mestská slávnostná akadémia spojená s odmeňovaním žiakov Z: RŠ
22.06.2017 13:30 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania, dochádzky za II. porok šk. roku
26.06.2017 13:00 - 15:00 Vyplácanie cestovného za mesiace marec - jún 2017 (len školský obvod našej školy) TU
29.06.2017 ZŠ Spišské Podhradie Deň otvorených dverí pre budúcich piatakov Z: p. Štramová, p. Jacková
29.06.2017 Okolie Spišského Podhradia Poznávaj a chráň prírodu svojho okolia - náučný chodník - III.A, III.B, IV.A TU
29.06.2017 13:00 Pedagogická rada zameraná na hodnotenie výsledkov a práce školy za uplynulý školský rok
30.06.2017 09:00 Miestne kino Slávnostné ukončenie školského roku
Júl 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
03.07. až 31.08.2017 LETNÉ PRÁZDNINY
September 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
04.09.2017 Začiatok vyučovania po prázdninách