Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Na začiatok > Plán práce školy

Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie Jún 2017August 2018
Obnoviť celý plán podujatí

Začalo pred zobrazeným obdobím
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
29.05. až 01.06.2017 Konzultačné popoludnia pre rodičov I. + II.st. Z: TU
Jún 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
01.06.2017 Deň detí Boyard - II. st. Z: RŠ
02.06.2017 Spišská Kapitula Kapitula deťom II. st. Z: RŠ
07.06.2017 ZŠ Spišské Podhradie Deň otvorených dverí pre budúcich piatakov Z: p. Štramová, p. Jacková
12. až 16.06.2017 Nový Smokovec, Hotel Villa Siesta Škola v prírode - I. stupeň Z: Mgr. M. Toporcerová
Aktualizované: 17.05.2017 12:17
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

95801
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011