Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie August 2017Október 2018
Obnoviť celý plán podujatí

September 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
04.09.2017 09:00 Školský dvor v budove ZŠ Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018
07. až 08.09.2017 ZŠ a Pažica Viacúčelové cvičenie - II. stupeň RŠ a Mgr. Kubovčík
08.09.2017 Okolie Spišského Podhradia Didaktické hry pre I. stupeň Mgr. M. Toporcerová
15.09.2017 Sedembolestná panna Mária - deň pracovného pokoja
Október 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
03.10.2017 Žakovce Drogy - postrach v našom živote - blokové vyučovanie VIII.A,B - návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza Žakovce TU
03.10.2017 15:30 učebňa CJ Zasadnutie Rady školy Predsedkyňa RŠ Mgr. Ľudmila Jacková
05.10.2017 2.-3. h I.A Už som prvák - budovanie triedneho spoločenstva SCSPP Spišský Hrhov
10.10.2017 15:30 Učebňa V.A Plenárna rodičovská schôdza Predseda Rodičovskej rady Ing. Tatiana Kamenická
10.10.2017 2.-3. h V.A Ako sa správne učiť - stretnutie V.A so sociálnym pedagógom
10.10.2017 4.-5. h VI.A Šikanovanie - stretnutie VI.A so sociálnym pedagógom
12.10.2017 2.-4. h IV.A,B Správame sa bezpečne - stretnutie IV.A,B so sociálnym pedagógom
17. až 18.10.2017 Budova I. st. Dedko, babka, poď sa so mnou hrať- žiaci a ich starí rodičia Vedúca MZ Mgr. Martina Toporcerová
18.10.2017 2.-3. h II.A Čo sa smie a čo nie - stretnutie II.A so sociálnym pedagógom
27.10.2017 Levoča Metodický deň učiteľov ZŠ ŠÚ Levoča riaditeľské voľno pre žiakov ŠÚ Levoča
28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017
November 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
02.11.2017 09:00 Telocvičňa Cirkus Pinka - divadlo pre I. st. p. Batoryová