Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie August 2017Október 2018
Obnoviť celý plán podujatí

Začalo pred zobrazeným obdobím
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
03.07. až 31.08.2017 LETNÉ PRÁZDNINY
September 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
04.09.2017 Začiatok vyučovania po prázdninách