Plán práce školy

Plán podujatí na obdobie August 2019Október 2020
Obnoviť celý plán podujatí

Začalo pred zobrazeným obdobím
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
01.07. až 31.08.2019 LETNÉ PRÁZDNINY