kaciatko9

94 údaje   FormattingHelp Simple markup works in:
Miesto, Podujatie, Zodpovedný, Info text, Text odkazu

abc\-def
abcdef
      abc-
def
 
==abc== →     abc
**abc**abc
*abc*abc
++abc++abc
_abc_abc
__abc__abc
\**
  Links How to enter links:

Internal links: options list. Other links: next line. Separate multiple links with |. Separate link texts for multiple links also with |.

External links: site name
external Link www.cmsimple-xh.com

Links to blogentries: URL starting with ?
internal Link ?Start&action=view

Links to subsite pages: URL starting with /
internal Link /nl/?Start:Page ... etc.

PDF/ Word-files in download folder: just the file name (case-sensitive)
PDF Document   Abcdefg.pdf
Word Document   Abcdefg.doc(x)

External PDF: [www.]website.xx/.../x.pdf

Plán podujatí na obdobie Jún 2018August 2019

Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
September 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
04.09.2017 09:00 Školský dvor v budove ZŠ Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018
07. až 08.09.2017 ZŠ a Pažica Viacúčelové cvičenie - II. stupeň RŠ a Mgr. Kubovčík
08.09.2017 Okolie Spišského Podhradia Didaktické hry pre I. stupeň Mgr. M. Toporcerová
15.09.2017 Sedembolestná panna Mária - deň pracovného pokoja
Október 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
03.10.2017 Žakovce Drogy - postrach v našom živote - blokové vyučovanie VIII.A,B - návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza Žakovce TU
03.10.2017 15:30 učebňa CJ Zasadnutie Rady školy Predsedkyňa RŠ Mgr. Ľudmila Jacková
05.10.2017 2.-3. h I.A Už som prvák - budovanie triedneho spoločenstva SCSPP Spišský Hrhov
10.10.2017 15:30 Učebňa V.A Plenárna rodičovská schôdza Predseda Rodičovskej rady Ing. Tatiana Kamenická
10.10.2017 2.-3. h V.A Ako sa správne učiť - stretnutie V.A so sociálnym pedagógom
10.10.2017 4.-5. h VI.A Šikanovanie - stretnutie VI.A so sociálnym pedagógom
12.10.2017 2.-4. h IV.A,B Správame sa bezpečne - stretnutie IV.A,B so sociálnym pedagógom
17. až 18.10.2017 Budova I. st. Dedko, babka, poď sa so mnou hrať- žiaci a ich starí rodičia Vedúca MZ Mgr. Martina Toporcerová
18.10.2017 2.-3. h II.A Čo sa smie a čo nie - stretnutie II.A so sociálnym pedagógom
27.10.2017 Levoča Metodický deň učiteľov ZŠ ŠÚ Levoča riaditeľské voľno pre žiakov ŠÚ Levoča
28.10. až 01.11.2017 Jesenné prázdniny Nástup do školy 2.11.2017
November 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
02.11.2017 09:00 Telocvičňa Cirkus Pinka - divadlo pre I. st. p. Batoryová
08.11.2017 IX.A Rozvíjanie finančnej gramotnosti - blokové vyučovanie v IX.A
10.11.2017 VI.A Dopravná výchova - blokové vyučovanie v VI.A Ing. Štramová
10.11.2017 III.A IV.A,B Škola chrbta nácvik prvej pomoci
10.11.2017 E-testovanie - príprava piatakov na celoslovenské Testovanie 5 ZRŠ
10.11.2017 Hodina deťom - verejná zbierka Mgr. Jacko
15.11.2017 13:30 h Zborovňa školy Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok školského roku
16.11.2017 KOMPARO - testovanie žiakov VIII. ročníka ZRŠ
20. až 24.11.2017 Týždeň protidrogových aktivít Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
21.11.2017 III.A, V.A Naučme sa spolu vychádzať /Deň tolerancie/ - stretnutie so sociálnym pedagógom RŠ, CPPPaP Levoča
22.11.2017 VII.A, VII.B Kyberšikana - stretnutie so sociálnym pedagógom CPPPaP Levoča, RŠ
22.11.2017 Testovanie 5
30.11.2017 Expert geniality show Ing. Štramová