Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Nová štruktúra stránky

Nová štruktúra stránky

Stránka má 4 úrovne: Napis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, Nadpis 4.

Nadpisy 5 a 6 nie sp potrebné, alebo sa používajú iba na vnútorné členie obsahu jednotlivých stránok.

Sú použité tieto typy stránok:

  1. Bežne dostupná: viditeľná v navigácii

Napr.:

Aktivity


 

# cmsimple $bgL="bg-L5";$bgR="bg-R5"; # - príkaz na načítanie pozadia ľavej a pravej časti stránky (pozadia sú preddefinované v súbore/templates/skola/images/stzlesheet.css v premenných ".bg-Lx, .bg-Rx")
{ {{submenu();}} } - príkaz na načítanie podradeného obsahu
 
2. Dostupná cez odkaz: neviditeľná v navigácii

2016/2017


 # cmsimple $bgL="bg-L5";$bgR="bg-R5"; #

{ {{expand();}} } - príkaz na načítanie podradeného obsahu - podradené stránky musia byť nastavené ako nezobrazené v navigácii, rozbalia sa na nadradenej stránke.
Táto funkcia sa dá použiť na stránkach 1. - 3. úrovne. Nadradená stránka je plne prístupná z navigácie, najbližšie podradené stránky musia byť ukryté. Na stránke Dokumenty/Zmluvy... je napr. funkcia použitá až na stránkach 3. úrovne.

mailform


{ {{xh_mailform();}} } - príkaz na načítanie mailového formulára, stránka je dostupná iba cez odkaz na mailovú adresu na stránke Kontakt.
 
3. Nedostupná: môže byť neviditeľná v navigácii (kvôli prehľadnosti iba malými písmenami), viditeľná iba v "boxoch" a správcovskom režime

cas, Kontakt, rop


Stránka sa zobrazuje v "boxoch" 
 
4. Nedostupná: neviditeľná v navigácii, viditeľná iba zadaním úplnej adresy a v správcovskom režime. Tieto stránky plnia špeciálne funkcie alebo slúžias na iné špeciálne čely (adresa sa zadáva v tvare <adresa stránky>/?<názov nedostupnej stránky>)
Napr.:
stránka "kaciatko9" - umožňuje aktualizáciu plánu podujatí aj bez prihásenia (nedoporučuje sa, lebo pri aktualizácii nefungujú všetky funkcie editora - napr.nedajú sa vkladať obrázky).
stránka "navod" - táto stránka a jej podstránky (pomocou funkcie expand)
Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

35258
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011