Spišské Podhradie
Základná škola, Palešovo nám. 9
Základná škola Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
Vkladanie ilustračných obrázkov do textu

Vkladanie ilustračných obrázkov do textu

Všetky obrázky na stránku treba pripravovať v rozlíšení 800px x 600px(max. výška).

ŠTÝL I.

 1. Pri písaní stránky treba vždy najprv napísať nadpis a postupne celý text stránky (jedenotlivé odstavce/ilustračné obrázky).
 2. Za každým druhým blokom je potrebné vložiť oddiel nový riadok obsahujúci iba medzeru a priradiť mu štýl limit) - dosiahne sa tým, že ďalší nový odstavec začne vždy na novom riadku, nebude sa prispôsobovať obrázku použitému s predchádzajúcim odstavcom.
 3. Postupne treba jednotlivé odstavce/oblázky "uzatvoriť" do blokov - priradiť im štýl (tata-blok).
  Napr. na stánke História a súčasnosť/História.
  text/obrázok

   

  <- pred zalomením

   

   

  po zalomení ->

   

   

  text/obrázok

  (tata-block)

  text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok

  (tata-block)

   

  text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok

  (tata-block)

  text/obrázok

  (tata-block)

   
  text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok
  limit
  text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok text/obrázok
  text/obrázok
  limit

 

štýly

 

ŠTÝL II.

 1. Napísať celý text článku.
 2. Obrázok sa vkladá VŽDY na začiatok textu (odstavca).
 3. Vloženému obrázku treba doplniť Popis.

popis

 

Vloženému obrázku treba pripradiť triedu (tata-img-left, tata-img-right) pre zarovnanie obrázku vľavo, vpravo).

Text netreba "uzatvárať" do bloku. Bude obtekať celý obrázok sprava/zľava a dole.
Napr. na stánke 2016-2017 Čriepky z aktivít školy.

 

triedy

 

 

Poznámka:

Rovnakým spôsobom možno vkladať a dopĺňať textom alebo obrázkami, videom.

Ak nie je potrebné, aby bola celá stránka zobrazovaná ako v 2 stĺpcoch, stačí použiť tento postup:

 1. Napísať celý text stránky
 2. Na začiatok odstavca vložiť obrázok a priradiť mu triedu (tata-img-left, tata-img-right). Text bude obrázok obtekať vpravo/vľavo a dole aj v prípade, že bude "vyšší" ako obrázok.

Napr. ako na stránke Čriepky...

Aktualizované: 30.11.2018 11:53
<< December >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 4 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 03. až 04.12.2018 Šaliansky Maťko - školská súťaž Mgr. Labudová 5 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 6 13:30-15:00 Vyplácanie cestovného triedni učitelia Návšteva Mikuláša na I. stupni 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko I. stupeň Pečieme medovníky Mgr. Toporcerová 7 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko Vianočná hviezda - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková, Mgr. Batoryová Vianočná pohľadnica - školská výtvarná súťaž pre I. a II. stupeň Mgr. Fľaková Mgr. Batoryová II. stupeň Viazanie vianočných ikebán - školská súťaž Mgr. Labudová 8 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 9 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
10 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 11 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 12 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 13 15:30 Miestne kino Strieborná hviezdička - slávnostný vianočný program Mgr. Jacková 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 14 03. až 14.12.2018 Olympiády z geografie, dejepisu - školské kolá Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko 15 16
17 13:00 Školská knižnica Popoludnie s vianočnou rozprávkou v školskej knižnici Mgr. Labudová 18 19 20školský dvor Odmeňovanie žiakov za súťaže 21 08:15 Miestne kino Vianočný benefičný koncert s M. Smetankom Mgr. Lacková, RŠ 22 23 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
24 Christmas Eve 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 25 Christmas Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 26 Boxing Day 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 27 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 28 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 29 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019 30 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019
31 23.12.2018 až 07.01.2019 Vianočné prázdniny Nástup do školy 8.1.2019  
Vyučovacie hodiny
1. 7:40 - 8:25
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:20 - 12:05
6. 12:15 - 13:00
7. 13:30 - 14:15

 

Kontakt
Adresa:

 Základná škola
 Palešovo námestie 9
 053 04 Spišské Podhradie

 053 4541 172
 0948 900 287 
 0948 561 102 (I. st.)

 direktor@zspalnam.sk
IČO:  37873814
DIČ:  2021638476

 

 

 


Opíšte tento kód. (Ochrana pred SPAMom)

82376
 

Regionálny operačný program

 

Európsky fond
regionálneho rozvoja

„Investícia
do vašej budúcnosti“

Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové učebne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Začiatok realizácie projektu:
marec 2010
Skončenie realizácie projektu:
október 2011