Školák
LOGO
LOGO
Home Školák - Váš e-časopis pre Vás
Verzia pre tlač

 Nové smetné koše v našich triedach  

 

EkoAlarm

 

       Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priateľov Zeme – SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločne sa rozhodli venovať téme odpadov na slovenských školách mimoriadnu pozornosť.

          Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských materských, základných a stredných školách.

          Do projektu bolo odbornou porotou vybraných 200 škôl, medzi nimi aj naša škola. Do školy boli dodané smetné koše na triedený zber odpadov. Súčasťou projektu bude aj lektorovanie, mentorovanie, materiály a finančná podporu na realizáciu aktivít v téme. Bude vytvorená aj pracovná skupina zo žiakov našej školy pod vedením PaedDr. Renáty Valkovej.

 

Snažme sa nové smetné koše zapĺňať tak, ako to má byť.  

 

 

 Ak neviete, do ktorého koša odpad patrí, na obaloch je nápoveda, tzv. recyklačné symboly.