Školák
LOGO
LOGO
Home Školák - Váš e-časopis pre Vás
Verzia pre tlač

V znamení olympiády...   

Na olympiáde z GEG sa zúčastnili Peter Knižka, Lukáš Kalinaj, Petronela Klimová, Anna Vašková, Bianka Dzurillová, Maroš Kamenický.

 

Lukáš Kalinaj z 5. A a Anička Vašková z 8. B nám priniesli informácie o olympiádach z predmetu geografia. 

Lukáš: Dňa 6. 2. 2018 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády v Levoči.Z našej školy sa zúčastnilo šesť žiakov, pod vedením pani zástupkyne. V úvode nás privítali a rozdelili podľa ročníkov do jednotlivých tried. Olympiáda sa skladala z dvoch častí - teoretickej a praktickej. Teoretická časť bola podľa mňa ťažšia ako praktická,ale dalo sa to zvládnuť. Po napísaní testov sme napäto čakali na vyhodnotenie. Výsledok ma potešil, získal som 1. miesto.  

 

 

Anička: Dňa 6. 2. sme sa ako víťazi školského kola, zúčastnili na okresnom kole olympiády z GEG. Celá súťaž sa konala v budove školy na Francisciho v Levoči.Na začiatku sme sa museli zapísať a dostali sme papiere (odpoveďové hárky) s poradovým číslom. Súťaž začala predstavením poroty, privítaním účastníkov, organizoval to pán Spišský. Následne nás podľa skupín rozdelili do jednotlivých tried. Otázky v našej kategórii sa týkali južnej Ameriky, mexika, pamiatok UNESCO na Slovensku. Praktická časť bola venovaná azimutom a mierkam. Regionálna časť bola klasicky o Levočia okolí. Ako škola sme uspeli veľmi dobre.    

 

Ďakujeme Ing. Struharňanskej a Mgr. Olejníkovej, že nás tak dobre pripravili. :-) 

 

Na okresnom kole olympiády z predmetu dejepis sa zúčastnili Alex Dolný, martin Legát, Anna Vašková, maroš Kamenický, Jana Vaverčáková.  

Maroš Kamenický získal 3. miesto.

 

Anička:okresné kolo sa konalo v Levoči, klasickz na Francisciho. Účasť tam nie je veľká kvôli obtiažnosti otázok  množstvu učiva. Rozdelenie, začiatok prebehli pomerne rýchlo. samotné písanie testu trvalo 90 minút. Po odovzdaní testu sme čakali skoro dve hodiny na výsledkz. Naspäť sme sa vrátili o 13.00.  

 

Ďakujeme PaedDr. Valkovej a Mgr. Jackovi, že nás tak dobre pripravili. :-)