Školský rok 2017/2018

 

 

 

 

Ak sa chce stať človek človekom, 

 

 

musí sa vzdelávať.

 

 

 

J. A. Komenský