Učitelia

     

Meno a priezvisko

Email

Triednictvo

Aprobácia

Mgr.Renáta BATORYOVÁ

renatabatoryova@gmail.com

 

 

I. - IV.

Mgr. Alena BLAHOVSKÁ

alenablahovska@gmail.com

 

II.A

I. - IV.

Ing. Jozef DINDA

jozko.dinda@post.sk

 

 

FYZ,THD

Mgr. Aneta FĽAKOVÁ

anetka.flakova6@gmail.com

 

 

I. - IV.

Ing. Eva GRIGEROVÁ

evagrigerova@azet.sk

 

 

ANJ

Mgr. Vladimír JACKO

jacko1975@azet.sk

 

V.B

NBV

Mgr. Ľudmila JACKOVÁ

vlajac@azet.sk

 

V.A

MAT, THD

Mgr. Ľubica KARPATYOVÁ

lubica.karpatyova@gmail.com

 

 

FYZ,CHE

Mgr. Zdenka KUKOĽOVÁ

zdenkakukolova@gmail.com

 

VII.A

MAT,INF

Mgr. Barbora LABUDOVÁ

maniakova.barbora@gmail.com

 

VI.A

SJL,BIO

Mgr. Mária OLEJNÍKOVÁ

mariao186@azet.sk

 

IV.A

I. - IV.

Ing. Želmíra STRUHARŇANSKÁ

z.struharnanska@gmail.com

 

 

GEG,TECH

Ing. Alžbeta ŠPINEROVÁ

spinerova@azet.sk

 

VII.B

BIO

Ing. Anna ŠTRAMOVÁ

anna.stramova@post.sk

 

IX.A

BIO,ANJ,PEP

Mgr.Františka TERINGOVÁ

fanykateringova@gmail.com

 

I.A

I. - IV.

PhDr. Darina TOMKO-KRÁLOVÁ

darina.tomko.kralova@gmail.com

 

ANJ,SJL, pedagogický asistent

Mgr. Martina TOPORCEROVÁ

martina.toporcerova@gmail.com

 

II,A

I. - IV.

PaedDr. Renáta VALKOVÁ

r.valkova@post.sk

 

 

mimoškolská pedagogika,DEJ

PhDr. Zuzana VILČKOVÁ

vilckovaz@gmail.com

 

VIII.A

SJL,UŠŠ

Mgr. Lucia ZELENÁ

zelenalucia@hotmail.com

 

 

špec.pedagóg

Mgr. Tomáš RUŠIN

Mgr. Monika VDOVJÁKOVÁ

     NBV